För att förstå hur sjukdomar uppstår
och deras utvecklingsförlopp, måste
man känna till och förstå
• hur olika celler är uppbyggda och
deras funktioner
• hur olika celler medverkar i
kroppens homeostasmekanismer
och försvarsmekanismer
• hur olika celler påverkas vid skada
Alla sjukdomar har sitt ursprung i
förändringar och skador i kroppens
celler. Dessa kan orsakas av t.ex:
• skada/trauma
• mikroorganismer
• förändring i DNA och/eller
regleringen av genaktivitet
Under kursen i patofysiologi skall du
utveckla kunskap om
• de olika organsystemens viktigaste
sjukdomar/sjukdomsgrupper
och
• på cell-, vävnads-, organ- och
organism-nivå känna till och förstå
de mekanismer som bidrar till att
sjukdomar uppstår och utvecklas.