Finspetspunktion vid Bröstmottagningen

advertisement
Finspetspunktion vid Bröstmottagningen
Finspetspunktion (cytologi) tas i bröst och armhåla på alla misstänkta
knölar, som doktorn känner.
Med hjälp av en spruta som sitter i ett handtag och en tunn nål suger
doktorn ut lite celler ur knölen. Oftast görs 2 - 3 stick för att få ut
tillräckligt med celler för att kunna bedöma om det är godartade eller
elakartade celler.
Provsvar kan ibland ges muntligt ett par timmar efter det att provet
tagits eller skickas med brev.
Download