Formelgranskning - spåra överordnade celler i Excel 2007.

Formelgranskning - spåra överordnade
celler i Excel 2007.
Author: [email protected]
Två värden tas fram ur en tabell och visas i två celler. Sedan spåras vilka celler som
dessa värden kommer från genom att de celler där dessa värden finns markeras via en
guide i Excel.
1.
Skapa två uträkningar att
kontrollera.
2.
Kontrollera överordnade celler.
Formelgranskning - spåra överordnade celler i Excel 2007.
1
Exempeldokument: http://www.guider.nu/standardcontent/media/20071015/276/Doc1.xlsx
Formelgranskning - spåra överordnade celler i Excel 2007.
2