3. Diagnos M09019 Kvinna i kontrollfil, endocervikala celler saknas

3. Diagnos M09019 Kvinna i kontrollfil, endocervikala celler saknas en andra gång
Gynmottagning skickar brevet
Cellprovet som nyligen togs saknade celler från livmoderhalskanalen
och man kunde därför inte göra en fullständig bedömning,.
Eftersom du tidigare har behandlats för cellförändringar och ditt prov saknade celler
från livmoderhalskanalen även vid föregående provtagning, har du fått en tid för
bedömning på gynekologisk mottagning .
Välkommen till
Mottagning
Datum
Tid
Om du har frågor eller vill omboka din tid kan du kontakta gynmottagningen på
telefon:
Lokal info
Vill du veta mer om cellprover, cellförändringar, registerhållning och om arbetet med
att förebygga livmoderhalscancer i Västra Sverige, gå till www.cellprov.se och
www.1177.se/cellprov Här finns också information på andra språk.
Aktuell klinik
Med vänlig hälsning
Namn och titel