U2 utredning lågrisk Uteblir från besök nr 2 lågrisk, återgång till GCK

advertisement
U2 utredning lågrisk
Uteblir från besök nr 2 lågrisk, återgång till GCK
OBS alla ska kallas om ca 3 år oavsett ålder. Gynmott skall meddela
kallelseorganisationen om det.
Mottagning + datum
Du hade tid hos gynekolog idag, eftersom ditt senaste cellprov visat cellförändringar på
livmoderhalsen, men du kom inte.
Cellförändringar är vanliga och kan läka ut av sig själva. De kan ibland utvecklas till mer
allvarliga förändringar och i sällsynta fall till cancer. Undersökning och behandling kan
förhindra detta.
Du har fått två tider för undersökning, men inte kommit.
Vi kommer inte att kalla dig fler gånger.
Du är välkommen att själv kontakta mottagningen för att boka en tid.
Varje provtagning är viktig för din hälsa!
Du kommer att bli kallad till den gynekologiska cellprovtagningen hos barnmorska om
cirka 3 år.
Cellförändringar i livmoderhalsen utvecklas långsamt. Förändringarna känns inte och
märks inte. Genom att gå på cellprovskontroll varje gång du blir kallad får du mer än 90
procent skydd mot livmoderhalscancer. Det ger möjlighet att upptäcka cellförändringar
tidigt och vid behov behandla dem.
Vänliga hälsningar
Kontaktuppgifter
telefon
telefontid
Download