Logo - Cancercentrum.se

advertisement
6. Diagnos: ASC-US, CIN1, koilocytos, HPV-test pos.
Gynmottagningen skickar brev
Cellprovet som nyligen togs visade lätta förändringar.
Syftet med cellprovskontroller är att hitta förändringar som skulle kunna utvecklas till
cancer. De flesta lätta förändringar är inte av denna typ. De läker ut av sig själva och
behöver inte behandlas. I ditt prov har Humant papillomvirus (HPV) påvisats och det
ökar risken för att det finns en förändring som kan behöva tas bort.
Vi kommer att kalla dig för en undersökning om några månader för att se om
förändringarna finns kvar och i så fall eventuellt behöver behandlas. Du har blivit
remitterad till gynekologmottagningen för så kallad kolposkopiundersökning
Gynekologen kommer då att undersöka din livmodertapp med ett specialmikroskop
och eventuellt ta nya prover. Någon operation eller behandling kommer inte att göras
vid detta besök.
Undersökningen kommer att ske inom 6 månader efter att du tog det ursprungliga
cellprovet, och vi återkommer med exakt tid någon månad innan.
Orsaken till att vi väntar denna tid är att det finns en bra möjlighet att förändringarna
försvinner under tiden. Väntetiden innebär ingen risk för dig. Om lätta cellförändringar
ska utvecklas till cancer tar det vanligen mer än 10 år. Det finns inga tecken till
cancer i det prov du lämnade.
Vill du veta mer om cellprover, cellförändringar, registerhållning och om arbetet med
att förebygga livmoderhalscancer i Västra Sverige, gå till www.cellprov.se och
www.1177.se/cellprov Här finns också information på andra språk.
Du kan också ringa ”lokalt”
Vänliga hälsningar,
Vid besvär från underlivet som smärta, blödningar eller onormala flytningar ska du på
vanligt sätt kontakta sjukvården.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards