Provet visade endast lätta cellförändringar och innehöll inte HPV.

advertisement
S6
Förnamn Efternamn
Gatuadress
XXXXX Postadress
Provsvar gynekologisk cellprovtagning
Provet visade endast lätta cellförändringar och innehöll inte HPV.
Om cellprovet du nyligen tog
Cellprovet visade endast lätta cellförändringar. Det är bara om det finns HPV (Humant
papillomvirus) som cellförändringar kan vara farliga och utvecklas till cancer. Ditt prov
innehöll inte HPV.
Vad händer nu?
Lätta cellförändringar där provet inte innehåller HPV brukar försvinna av sig själva.
Ingen ytterligare utredning eller behandling behövs nu. Du kommer att få en ny kallelse
om cirka 3 år.
Varje provtagning är viktig för din hälsa!
Cellförändringar i livmoderhalsen utvecklas långsamt. Förändringarna känns inte och
märks inte. Det är därför viktigt at gå på flera kontroller i livet.
Syftet med gynekologisk cellprovtagning är att skydda mot livmoderhalscancer. Genom
provet kan cellförändringar upptäckas och vid behov behandlas innan de kan utvecklas
till cancer. De flesta lätta cellförändringar går över av sig själva och behöver aldrig
behandlas.
Kontakta sjukvården vid besvär
Om du får besvär från underlivet som smärta, onormala blödningar eller flytningar ska
du på vanligt sätt kontakta sjukvården.
Vill du veta mer?
Besök webbplatsen 1177.se/cellprov eller ring 1177
Andra språk/Other languages www.1177.se/pap-test
(Grön text är valfri och utrymme ges för lokal information)
Download