Logo

advertisement
7. Diagnos: ASC-US, CIN1, koilocytos, reflextest negativt, nytt cellprov om 12
månader
Laboratoriet skickar brevet till kvinnan
Om Cellprovet som du nyligen tog
Syftet med cellprovskontroller är att hitta förändringar som skulle kunna utvecklas till
cancer. De flesta lätta förändringar är inte av denna typ. De går över av sig själva och
behöver inte behandlas.
Cellprovet som du nyligen tog visade lätta förändringar. Därför testade vi ditt prov
också med en känslig virustest. Det är bara om det finns HPV-virus som
cellförändringar kan vara farliga och utvecklas till cancer.
Ditt prov innehöll inga tecken på HPV. Lätta cellförändringar där provet inte innehåller
HPV brukar försvinna av sig själva. Som en extra säkerhet kommer vi att kalla dig för
ett nytt cellprov om ett år.
Vänliga hälsningar,
Vill du veta mer om cellprover, cellförändringar, registerhållning och om arbetet med
att förebygga livmoderhalscancer i Västra Sverige, gå till www.cellprov.se och
www.1177.se/cellprov Här finns också information på andra språk.
Du kan också kontakta sjukvården genom telefonnummer 1177
Vid besvär från underlivet som smärta, blödningar eller onormala flytningar ska du på
vanligt sätt kontakta sjukvården.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards