Provet visade inga cellförändringar, men det innehöll HPV.

advertisement
S4
Förnamn Efternamn
Gatuadress
XXXXX Postadress
Provsvar gynekologisk cellprovtagning
Provet visade inga cellförändringar, men det innehöll HPV.
Det behövs inte någon mer undersökning nu.
Du kommer att få en ny kallelse om cirka 3 år.
Vad är HPV?
De flesta får HPV (Humant papillomvirus) någon gång i livet. Det är ett mycket vanligt
virus som kan orsaka infektion i livmoderhalsen. Hos de allra flesta läker det ut av sig
själv inom ett par år. Om HPV finns kvar under längre tid kan den ge cellförändringar
som behöver behandlas.
Vad händer nu?
Ditt cellprov visade inga cellförändringar. Du behöver därför inte göra någon ny
cellprovskontroll, ytterligare undersökning eller behandling nu.
Du kan leva som vanligt. För dig, liksom för alla andra, är det klokt att praktisera säkert
sex och exempelvis använda kondom vid nya sexuella kontakter. Det går inte att ta reda
på vem som smittat vem eller när det hände. Om du röker kan det bli svårare för en
infektion att läka ut.
Nästa provtagning
För att se om HPV har läkt ut eller finns kvar är det viktigt att du tar ett nytt cellprov om
cirka 3 år när du blir kallad. Om provet då fortfarande innehåller HPV kommer du att få
tid hos gynekolog för kompletterande undersökning.
Varje provtagning är viktig för din hälsa!
Cellförändringar i livmoderhalsen utvecklas långsamt. Förändringarna känns inte och
märks inte. Genom att gå på cellprovskontroll varje gång du blir kallad får du mer än 90
procent skydd mot livmoderhalscancer. Det ger möjlighet att upptäcka cellförändringar
tidigt och vid behov behandla dem innan de kan utvecklas till cancer.
Kontakta sjukvården vid besvär
Om du får besvär från underlivet som smärta, onormala blödningar eller flytningar ska
du på vanligt sätt kontakta sjukvården.
Har du frågor om HPV och cellprov?
(här finns utrymme för varje landsting att specificera egna kontaktvägar)
Vill du veta mer?
Besök webbplatsen 1177.se/cellprov eller ring 1177
Andra språk/Other languages www.1177.se/pap-test
(Grön text är valfri och utrymme ges för lokal information)
Download