Svar 5 HPVpos M091A6 i kontrollfil för HPV

advertisement
Svar 5 HPVpos M091A6 i kontrollfil för HPV-pos. Persisterande >2.5 år
Gynmottagningen skickar brevet
(Röd text ändras eller tas bort när brevet skickas till kvinnan)
Provsvar gynekologisk cellprovtagning
Provet innehöll HPV (Humant papillomvirus).
Eftersom även ditt förra cellprov innehöll HPV, så har du en infektion som ännu inte läkt
ut. Därför behövs en kompletterande undersökning.
Vad menas med HPV?
HPV är ett mycket vanligt virus som kan orsaka infektion i livmoderhalsen. De allra
flesta HPV-infektioner läker ut av sig själva inom ett par år. Om HPV-infektionen inte
läker ut kan cellförändringar utvecklas. De flesta får HPV någon gång i livet. Det går inte
att ta reda på vem som smittat vem eller när det hände.
Vad händer nu?
Du får träffa en gynekolog som kommer att ta nya prover och undersöka din
livmoderhals med ett kolposkop. Det är en sorts mikroskop. Om gynekologen bedömer
att du har cellförändringar som behöver behandlas får du information om hur
förändringarna kan tas bort.
Du har en tid bokad
Tid:
Plats:
Besöket kostar:
Vänliga hälsningar: xxxxx
Om du har frågor eller behöver boka om din tid
Kontakta oss på telefon xxx
Vill du veta mer?
Information på svenska och andra språk /other languages
www.1177.se/cellforandringar
Tag med legitimation.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards