Frågor och svar om HPV?

advertisement
1 (3)
Frågor och svar om HPV?
Vad är HPV?
•
•
•
•
•
HPV, humant papillomvirus, är världens vanligaste sexuellt överförda
infektion.
Man räknar med att merparten av alla sexuellt aktiva män och kvinnor någon
gång under sitt liv kommer att få infektionen.
HPV är mycket vanligt hos unga människor. Hos de allra flesta läker
infektionen ut av sig själv, utan behandling. För några få blir infektionen
kronisk.
Det finns många olika typer av HPV, varav ett fyrtiotal infekterar slemhinnan
i underlivet. En del av dessa kan orsaka cellförändringar som i sin tur, om de
inte behandlas, kan leda till cancer.
Förekomst av HPV betyder INTE att du har eller att du kommer att få
cellförändringar. Det är dock viktigt att du regelbundet kommer på
förnyad provtagning, så att eventuella cellförändringar kan upptäckas och
vid behov behandlas innan de utvecklas till cancer.
När blev jag smittad? Har min partner varit otrogen?
Smittotillfället behöver inte skett i närtid, utan kan ligga långt tillbaka i tiden.
Många kommer någon gång i livet vara bärare av viruset, men hos de flesta läker
infektionen ut, utan behandling.
Smittar jag andra?
HPV sprids från person till person genom att hud eller slemhinnor kommer i kontakt
med varandra, till exempel genom sex. HPV kan smitta genom alla typer av sex.
Kommer jag att utveckla cellförändringar?
Förekomst av HPV betyder INTE att du har eller kommer att få cellförändringar.
I stort sett alla kommer någon gång i livet vara bärare av viruset, och hos de flesta
läker infektionen ut av sig själv. Om infektionen inte läker ut, utan kvarstår, så
finns en ökad risk att utveckla cellförändringar.
Viktigt att gå på alla dina kontroller
Även cellförändringarna läker oftast ut utan behandling, men en mindre andel
Postadress
Region Örebro län
Regionkansliet
Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: [email protected]
www.regionorebrolan.se
Besöksadress
Eklundavägen 2, Örebro
Tel: 019-602 70 00
Fax: 019-602 70 08
Organisationsnummer: 232100-0164
2 (3)
utvecklas vidare till livmoderhalscancer, om de förblir obehandlade. Utvecklingen
från smitta till eventuell cancer tar oftast många år, därför är det viktigt att du går på
alla dina cellprovtagningar.
Mellan vilka åldrar går man på kontroller?
Kvinnor i Sverige kallas regelbundet till så kallad screening för HPV och
cellförändringar. Du som är mellan 23 och 50 år blir du kallad vart tredje år. Därefter
blir du kallad var femte år tills du är 60 år.
Den screeningmetod med analys av cellprover som hittills används har inte varit
effektiv för kvinnor över cirka 60 år. Med den nya HPV-baserade tekniken verkar
dock resultaten vara bättre. Man rekommenderar därför kontroller i ett ökat
åldersintervall med sista provet mellan 64-69 års ålder. Region Örebro län kommer
därför att, med start under 2017, kalla alla kvinnor upp till 69 års ålder för förnyad
provtagning. Kallelse till denna kontroll kommer som vanligt automatiskt på posten,
utan att du aktivt behöver göra någonting. Då det är en stor grupp kvinnor som
tidigare inte kallats, och som nu ska komma på kontroll, får man räkna med att det
kan ta ett tag att innan alla kvinnor över 60 år kommer att kallas på kontroll.
Varför måste jag vänta 3 år till nästa kontroll?
Därför att du inte hade några cellförändringar. Hos de flesta läker HPVinfektionen ut, men om du fortfarande, efter tre år är HPV-positiv, det vill säga
fortfarande är bärare av HPV viruset, kan det vara en kvarstående infektion som
behöver kontrolleras. Att gå på tätare kontroller än vart tredje år när du är bärare
av HPV-viruset, men inte har cellförändringar, behövs inte.
Vid förra cellprovtagningen var mitt prov negativt, nu var
det positivt. Detta trots att jag inte bytt partner?
Det är inte alltid man kan påvisa en pågående HPV-infektion hela tiden från
smittotillfället och framåt. En nyupptäckt HPV-infektion kan därför tänkas vara
resultatet av en smitta som skett för flera decennier sedan.
Kan jag få HPV trots att jag är vaccinerad mot HPV?
Vaccinet mot HPV innehåller skydd mot de två vanligaste HPV-virus som kan orsaka
cellförändringar. Det finns dock flera HPV-virus som inte ingår i vaccinet och det är
därför fortsatt viktigt att gå på alla sina kontroller.
Kan män också gå på kontroller för HPV?
Eftersom det är så ovanligt med cancer orsakat av HPV hos män, har bedömningen i
Sverige hittills varit att det inte finns anledning för män att vaccinera sig, och därför
inte heller att testa sig eller gå på kontroller.
www.regionorebrolan.se
3 (3)
Jag har HPV, kan jag ha sex med min partner?
Du kan fortsätta att ha samlag med din nuvarande partner och det påverkar inte din
virusinfektion eller dina cellförändringar. Om du byter partner kan du förstås smitta
honom eller henne eller själv bli smittad av ett nytt virus.
www.regionorebrolan.se
Download