Läs mer - AnalysPortalen

advertisement
Labmedicin
Klinisk mikrobiologi
HPV APTIMA GENPROBE
INDIKATION/ MEDICINSK BAKGRUND
De flesta anogenitala cancrar, främst cervixcancer, men även vissa munhåletumörer, främst
tonsillcancer, orsakas av HPV-infektioner. HPV-typer associerade med tumöruppkomst kallas
HPV hög-risk typer.
METOD/ ANALYSPRINCIP
Efter nukleinsyraextraktion av provmaterialet, cellskrap i ThinPrep- eller SurePath-medium,
utförs amplifiering av HPV mRNA för detektion av 14 HPV hög-risk typer samtidigt.
Kemiluminescens-märkta prober används för detektion av både mål-mRNA och intern kontroll,
som införts före nukleinsyraextraktion, för att undvika falskt negativa resultat.
Analysen detekterar E6/E7 mRNA från 14 hög-risk HPV typer samtidigt:
Association med allvarlig cellatypi eller cancer
Hög-risk
HPV genotyp
Potentiell hög-risk
26, 66, 67
Låg-risk
70
16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58,
59, 68, 82
SVAR/TOLKNING
Hög risk HPV mRNA: ++ PÅVISAT ++
Hög risk HPV mRNA: EJ PÅVISAT
Dokumentförvaltare: Ola Forskund
2014-12-12
Download