Norrbottens läns landsting Upphandling Förtydligande till

advertisement
Norrbottens läns landsting
Upphandling
Diarienr. 1984-10
Mikael Bucht
Förtydligande till Upphandling ”2011
Undersökningsutrustning för mottagningsverksamhet NLL”, Diarienr: 1984-10.
Med anledning av inkomna frågor gällande ”Bilaga 2 Anbudsformulär
Undersökningsutrustning för mottagningsverksamhet” samt fliken ”Pris
Undersökningsutrustning” kommer härmed ett förtydligande.
De celler i formuläret/fliken som anbudsgivaren kan fylla i är inte skrivskyddade, övriga celler är skrivskyddade.
Anbudsgivare fyller i cell/celler under resp. rubrik i kolumn B. D.v.s.
benämningen på offererad utrustning fylls i. Samtliga celler till höger (om
cellen/cellerna för benämning) d.v.s. celler i kolumn C, D E, F är möjliga att
fylla i.
Boden
2011-08-31
Mikael Bucht
Upphandlare, kontaktperson.
Upphandling 971 89 Luleå • Besöksadress: Robertsviksgatan 7
Telefon: 0920-28 40 00 • Telefax: 0920-28 43 86 • E-post: [email protected] • www.nll.se
Download