250-målet” för antibiotika

advertisement
”250-målet” för antibiotika
En rapport som visar tertialvisa utvecklingen av ”250-målet” per division inom NLL finns
publicerad på Infoview.
Sökväg till rapporten:
Dokumentlista/Gemensamma mappar/ NLL Dokument /Läkemedel/Uppföljningsportalen
Öppenvårdsläkemedel/Divisionsnivå/Antibiotikamålet 250 varurader
Download