Flykting- och asylläget i Norrbotten

Flykting- och asyl NLL
Det totala antalet asylsökande 2013, 2014, 2015 och 2016.
På gång i Norrbotten
•
•
•
•
Översyn NLL
– Arbetssätt
– Kommunikation
– Organisation
– Ekonomi
Temadag 11 maj
– Politiska samverkansberedningen och länsstyrgruppen arrangerar
Basutbildning i länet
Identifierade problemområden:
– Åldersbedömningar: ett problem i barnhälsovården: (barn/vuxen)
– Uteblivna tandvårdspatienter
– Utskrivningsklara patienter (ansvarsfördelning landsting-kommun-migrationsverket)
– Svårt få korrekta uppgifter om vart asylsökande befinner sig. Flyttas runt i länet