Fria läkemedel till patient med allvarlig psykisk störning

Norrbottens läns landsting
2012-10-11
Fria läkemedel till patient med allvarlig psykisk sjukdom
Faktura S3
Uppgifter på recept: (skrivs som första rad i patientanvisningsrutan)
LFU § 14/97
Arbetsplatskod
Fakturering:
ska alltid finnas på receptet.
Norrbottens läns landsting
Kostnadsställe: 01364
Box 511
961 28 Boden
Läkemedelsnamn
arbetsplatskod
förskrivarens efternamn
och patientens födelsedata (ååmmdd) ska anges på
fakturaspecifikation.
Faktura utan dessa uppgifter kommer inte att accepteras.
NLL:s organisationsnummer: 23 21 00 -0230
Hantering:
Subventionen omfattar hela patientens andel av kostnaden för varje
recept.
Förskrivare:
Förskrivare med arbetsplats inom Vuxenpsykiatrin i Norrbotten
samt förskrivare i Primärvården i överenskommelse med
Vuxenpsykiatrin kan förskriva nedanstående läkemedel med
denna subvention.
Patient:
Patienter som är folkbokförda i Norrbotten,
med allvarlig psykisk sjukdom (som schizofreni,
schizoaffektivt syndrom eller bipolär),
som saknar sjukdomsinsikt ,
är i behov av medicinsk behandling,
motsätter sig medicinsk behandling av ekonomiska skäl.
Risk föreligger om patienten inte medicinerar.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Kontaktperson:
Anders Bergström 0920 / 28 00 01, [email protected]
Marlene Eliasson 0920 / 28 21 52, [email protected]
Landstingshuset
Utvecklingsavdelningen - läkemedelssektionen
971 89 Luleå