Ersättning för vissa läkemedel som inte ingår i de allmänna

advertisement
1 (1)
2014-02-10
Ersättning för vissa läkemedel som inte ingår i de allmänna
läkemedelsförmånerna
Arbetsplatskod
Obligatoriskt
Faktureras:
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 1500, Ref 1500620, Box 120 81, 102 23
STOCKHOLM
Hantering:
100 % landstingssubvention. From 2012 kan receptet endast expedieras
med landstingssubvention om patienten uppvisar beslut om subvention,
utfärdat av Stockholms läns landsting, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
På beslutet ska framgå: läkemedlets namn, kundens personnummer,
HSSV-nummer och arbetsplatskod, kontaktuppgifter samt
faktureringsadress enligt ovan.
Kontaktperson:
Behandlande läkare eller läkemedelsansvariga på Enheten för individuella
vårdärenden, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, tel 08-123 13 200.
Förskrivare:
Enligt beslut
Patient:
Subvention beslutas efter prövning på individnivå av Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen.
Läkemedel som utgått ur läkemedelsfömånen enligt beslut av TLV.
Preparat:
Download