Subvention avseende antipsykosläkemedel för patienter med

advertisement
1 (1)
Medicinsk stab
Läkemedelsenheten
Magnus Thyberg
2014-07-02
Subvention avseende antipsykosläkemedel för patienter med
schizofreni och schizofreniliknande tillstånd som löper stor risk
att sluta medicinera beroende på läkemedelskostnaderna
Faktureras
HSF-förvaltningen 1500
Ref: 15002403
Box 120 81
102 23 Stockholm
Hantering
100% landstingssubvention för nedanstående
antipsykosläkemedel
Obligatoriska
Arbetsplatskod
uppgifter på fakturan Förskrivarens namn
Läkemedlets varunamn och produktnr, antal, pris
Patientens födelsedatum (inte personnummer och
namn)
Apotekets namn
Referenskoden: 15002403
Preparat
Läkemedel inom ATC kod N05 A omfattas av denna
subvention.
Farmaceuten ska kontrollera att behandlande läkare
har tydliggjort på receptet att läkemedlet är
kostnadsfritt för patienten.
Kontaktperson
Behandlande läkare
Förskrivare
Specialist inom psykiatrin, som bedömer om rätt till
fria psykosläkemedel föreligger
Stockholms läns landsting
Box 6909
102 39 Stockholm
Telefon: 08-123 132 00
Fax: 08-123 131 01
E-post: [email protected]
Säte: Stockholm
Org.nr: 232100-0016
www.sll.se
Besök oss: Hantverkargatan 11 B. Kommunikationer: T-bana Rådhuset, Buss 3, 40, 62 och 69
Download