FYSS + FaR Sant? - Vårdgivarguiden

advertisement
FYSS + FaR
Sant?
Ann Hafström Vårdutvecklingsledare, HPÖ/FaR i SLL
2017-04-19
FYSS och FaR i SLL
Riktlinjer from 1 januari 2007
Fysisk aktivitet på recept (FaR®) ska användas som
behandlingsalternativ av vårdgivare inom SLL
för att förebygga och behandla sjukdom.
Enligt beslut av Landstingstyrelsen 2006-06-20, LS 0503-0536
2017-04-19
Riktlinjer - FaR i SLL
• Förskrivning av FaR och rådgivning om fysisk aktivitet
ska dokumenteras i patientjournal.
DV 200 - utfärdande av recept på fysisk aktivitet
• Vårdgivare ska tydliggöra rutiner/program för arbetet
med FaR och patientuppföljning kring FaR.
• Primärvårdsenheten ska utse ansvarig person för att
bevaka frågan. ” FaR-samordnare”
Flödesschema FaR-metoden
Utbildningar
•
•
•
•
•
•
”Kom-igång med FaR” (2 heldagar, 2 ggr/år)
10 – 11 oktober
Fysisk aktivitet som behandling för barn och
ungdom, sedan 2015 ( 1,5 dag, 2 ggr/år)
18 april och 7 juni
FaRs dagar hel/halvdagar (2 ggr/år)
”Boka vi kommer”
FaR-samordnare
Nätverksträffar & Frukostmöten
Tidigare FaRs dagar
2016 – Diabetes, Smärta
2015 – Bemöta FaR – Barn
2014 – ”Rör på dig sa själen”,
Neuropsykiatriska diagnoser…
2013 – Metabola syndromet/diabetes ”Diabesitas”
”Från ord till handling” – samtalet: MI, KBT
2012 – Fysisk aktivitet, kost och hälsa, KOL, Lönsamhet..
2011 – Stress och psykisk ohälsa,
”Farmors Dag”, Styrketräning för äldre –
”hälsan sitter i vältränade muskler”
2010 – ”Mors dag” Livsstil, Fysisk aktivitet och FaR
2009 – Rör dig hjärna!
Egen aktivitet/
aktivitetsarrangörer
www.farledare.se
Hälso- och
sjukvård
Barn & ungdomar
från 6år
•
Kn
• I första hand gäller SLLs riktlinjer för FaR även vid förskrivning för
FaR till barn och ungdomar i den mån det är tillämpligt.
Vårdgivarguiden, 2013
När kan FaR användas?
Barn och ungdomar som är
otillräckligt fysisk aktiva
OCH
har ohälsa/sjukdomstillstånd som
kan förbättras av fysisk aktivitet
Rekommenderas aktivitet enligt
allmänna rekommendationer
Rekommendationer FaR barn och ungdom SLL 2013
FaR för unga centrala & västra Göteborg 2013
Rekommendationer om fysisk
aktivitet för barn och ungdomar
• Kapitel om barn och unga (0-17 år),
• Örjan Ekblom, docent GIH och Ulrika Berg, barnläkare
• Effekter av fysisk aktivitet
– Kunskap och tips på anpassade råd för tre diagnoser:
• Astma
• Övervikt och fetma
• Depression
Rekommendationer om fysisk aktivitet
för barn och ungdomar, enligt FYSS2017
FaR till barn utvecklingsprojekt
•
•
•
•
•
Ett år 2014-2015:
Utveckla material, utbilda och utvärdera
Kartläggning av 53 förskrivare (fs): vanligaste
diagnoser/tillstånd:
övervikt/fetma, psykisk ohälsa och smärta
37 fs intervjuades: utbudet av aktivitetsarrangörer,
ålderanpassade aktiviteter och kostnader.…
38 barn fick FaR varav 20 i Sollentuna,
Kort tid för utvärdering - 8 barn besvarade en enkät – 7
upplevde att de var mer fysiskt aktiva, 6 upplevde det
var bra eller mycket bra med FaR!
Dagbok Borgskala
Dagbok Upplevelseskala
www.vardgivarguiden.se/farbarn
Materialet finns på
vårdgivarguiden.se
• Nedladdningsbara filer
att skriva ut
• Tryckt material att beställa
• Pdf-med ifyllningsbar
FaR-dagbok för vuxna
http://www.vardgivarguiden.se/Omraden/Halsoframjande-arbete
Tack!
[email protected]
2017-04-19
17
Fler ”FaR-mödrar”
Download