Priser leveranser läkemedel inom SLL 2016-08-01

Priser leveranser läkemedel inom SLL
Priser exklusive moms from 1 augusti 2016. Priserna gäller per stop.
Stockholms län utom
Norrtälje & Södertälje
89,06 kr
61,73 kr
Ordinarie tur* läkemedel
Ordinarie tur* tillsammans
med andra produkter
Tillfällig kund
135,61 kr
Tillägg över 6 kolli
89,06 kr
Priset för fler än 13 kolli ökar med 37 kr vart 7é kolli.
Norrtälje och Södertälje
100,69 kr
74,89 kr
Lokal lösning
89,06 kr
*Med ordinarie tur avses att kunden har regelbunden leverans av andra tjänster från SLL under
veckorna.