Att vara anhörig, arbetskamrat, granne, idrottskompis och

advertisement
Babels Hus Föreläsningarna 2012
Årets tema: anhöriga - en del av
vardagens hjältar!
Att vara anhörig, arbetskamrat, granne, idrottskompis och medmänniska ställer
stora krav på alla inblandade, för att stödja den som på något sätt lider av psykisk
ohälsa. Utan detta stöd så blir livet en aning tuffare, därför behövs vi alla!
Torsdag 27 september 18.30 – 20.30 i Folkets Hus, Norrtälje
Fri entré
Att leva med tvångssyndrom
Eva Sandström, anhörig och Helene Lundberg ,egen erfarenhet och anhörig.
”Att som anhörig se sin sjuka familjemedlem utföra ändlösa ritualer, trots att man på alla sätt försöker
förklara det orimliga i det, är en smärtsam maktlöshet som många erfar”
________________________________________________________________________________
Torsdag 25 oktober 18.30- 20.30 i Folkets Hus, Norrtälje
Spegel, spegel på väggen där….., - mörkrets motkraft
Entré 100:-
Jan Nordström , bildjournalist, konstnär, fotograf och författare
Jan har skrivit en bok ” Tillsammansheten” om Kalmar FF, men också om sina egna helvetesår av
ångest, självsvält och träningsbesatthet. Jag vill göra något ljust av allt mörkar, därför berättar jag.
_______________________________________________________________________________
Torsdag 15 november 18.30 – 20.30 i Folkets hus, Norrtälje
Lena Flyckt, docent och forskare
Informell vårdbörda ,arbetar du halv /eller heltid som anhörig?
Entré 100:-
De flesta anhöriga lägger ner mer tid och resurser än de tror på att ta hand om sjuka
familjemedlemmar, ca. 22,5 arbetstimmar/ vecka och minst 2.600 i månaden till sina anhöriga,
visar en forskningsrapport som Lena Flyckt har gjort vad gäller patienter med schizofreni.
Ett ”problem” är att man numera siktar in sig på att anhöriga skall ställa upp, utan att reflektera
över att många anhöriga uppnått en hög ålder och kanske inte orkar längre!
________________________________________________________________________________
Torsdag 6 december 18.30 – 20.30 i Folkets Hus, Norrtälje
Ludmilla Rosengren, läkare och KBT-terapeut, författare
Att vara anhörig när det värsta har hänt
Entré 100:-
Ludmilla har skrivit en bok om sin 14-åriga dotter Linneas självmord. Det som driver mig är att
lyfta fram psykisk ohälsa och minska tabun kring självmord. Dessutom att sprida mer information
om sorg och hur man förhåller sig till detta. Välkommen att ta del av min historia!
Välkommen till föreläsningarna! Biljetter bokas på ABF Norrtälje 0176-129 50 eller
löses i kassan. Medlemmar i IPH Norrtälje och RSMH Roslagen entré 50:Arrangör: IPH- Intresseföreningen för psykisk hälsa,
med stöd av Psykiatrin Norrtälje ,Tiohundranämnden och ABF Norrtälje
Download