Sjukvård och anhörighets kort.

advertisement
SPORTSCAMP 2017
SJUKVÅRDS UPPGIFTER.
Namn:
Person nummer:
Adress:
Tele:
Mobil:
Diagnos:
Intager ingen medicin................
Intag av dagliga läkemedel: vilka?
Intag av läkemedel vid behov: vilka?
Vart förvarar du medicinerna:
Känd allergier/ överkänsligheten:
Annan smitta som vi bör känna till:
Vilken vårdcentral ansvar för din vård:
Behov av hjälpmedel:
Vem vill du att vi kontaktar om något händer dig?
ANHÖRIG KORT.
Ditt namn:
Person nummer:
Adress:
Telefon:
Mobil nummer:
Närmaste anhörig:
Relation till dig:
Telefon:
Mobilnummer:
Annan anhörig:
Relation till dig:
Telefon:
Mobilnummer:
Vart befinner sig dina anhöriga?
Hemma.................
Åland......................
Något annat som klubben bör känna till?.....................
Download