Att vara anhörig, arbetskamrat, granne, idrottskompis och

advertisement
Babels Hus föreläsning 2012
Årets tema: anhöriga - en del av
vardagens hjältar
Att vara anhörig, arbetskamrat, granne, idrottskompis och
medmänniska ställer stora krav på alla inblandade, för att stödja den
som på något sätt lider av psykisk ohälsa. Utan detta stöd så blir livet
en aning tuffare, därför behövs vi alla!
Torsdagen den 27 september 18.30- 20.30 i Folkets
Hus, Norrtälje
Att leva med tvångssyndrom
Eva Sandberg, anhörig och Helene Lundberg, egen erfarenhet och anhörig,
medlemmar i föreningen Ananke, föreläser.
Att som anhörig se sin, sjuka familjemedlem utföra ändlösa, tvångsmässiga
ritualer, trots att man på alla sätt försöker förklara det orimliga i det,
är en smärtsam maktlöshet som många erfar.
Skaffa kunskap om sjukdomen och lär dig känna igen symtomen.
Syftet med ”Babels Hus” föreläsningarna är att ge kunskap, att öka
förståelsen och ändra attityder kring psykiatriska / socialpsykiatriska
frågor.
FRI ENTRÈ
Varmt välkomna!
Arrangör: IPH- Intresseföreningen för psykisk hälsa
Stöd av: Tiohundranämnden, Psykiatrin Norrtälje och ABF Norrtälje
Download