Samtalsgrupp anhöriga till personer med psykisk ohälsa

advertisement
Anhörig- och
kunskapscenter
Dags att samtala om dig som anhörig!
Vi vänder oss till dig som är anhörig till närstående med psykisk ohälsa. Du som
anhörig är viktig. Vi erbjuder dig möjligheten att träffa andra anhöriga i samma
situation och dela erfarenheter och kunskaper. Du får möjlighet till samtal,
reflektion och kunskapsutbyte. Vi startar med ett informationstillfälle:
Torsdagen den 21 september kl.17:30 – 18:30 på Anhörig-och kunskapscenter,
Drottninggatan 32, Norrköping.
Om du därefter är intresserad av att delta i en samtalsgrupp så träffas vi vid sex
tillfällen kl.17.00–19.00 följande datum:

12 oktober

26 oktober

9 november

23 november

7 december

21 december
Vill du veta mer om oss se vår hemsida: www.norrkoping.se. Om du vill delta
vid informationstillfället anmäl dig senast fredagen den 18 september via epost: [email protected] eller 011-15 54 30.
ANHÖRIG- OCH KUNSKAPSCENTER
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards