Våld i nära relation

advertisement
Våld i nära
relation
Våld och förtryck i olika former
Fysiskt våld är varje form av oönskad fysisk beröring och handling som uppfattas som
obehag, orsakar fysisk smärta eller skadar dig.
Sexuellt våld är när du blir tvingad att delta i eller se på sexuella handlingar mot din vilja.
Psykiskt våld är kränkningar med ord och handlingar som riktar sig mot din person,
egendom eller människovärde. Det kan handla om verbala kränkningar, isolering,
hot och kontroll av olika slag.
Ekonomiskt förtryck av en närstående ses också som våld. Det kan uttryckas
genom ekonomiska hot, begränsningar av gemensamma ekonomiska tillgångar eller
att tvinga dig att utföra ekonomiska olagligheter.
Hedersrelaterat våld och förtryck är den starka kontroll som utövas mot någon i
familjen eller gemenskapen med hänvisning till den skam familjen eller gemenskapen
drabbas av om någon bryter mot hederskodexen, som gäller för gruppen. Hedersrelaterat
våld och förtryck kan förekomma i alla familjer/släkter oberoende av religion,
födelseland och kulturell tillhörighet.
Våld kan förekomma i alla relationer oavsett ålder, kultur, religion,
etnicitet och social tillhörighet.
Våld kan drabba alla
Våld kan förekomma i alla relationer oavsett
kön, ålder, kultur, religion, etnicitet och social
tillhörighet. Majoriteten av dem som utsätts
för våld i nära relationer är kvinnor och barn.
Barn och ungdomar som upplever
våld i familjen
Barn och ungdomar kan bevittna eller upp-
leva att någon som står dem nära använder
våld mot någon annan i familjen. Ibland kan
de själva utsättas för våld om de går in för
att skydda den som är utsatt.
Akut fara
Ring 112 om du behöver omedelbar hjälp
av ambulans, räddningstjänst eller polis.
Ring 08 410 200 40, Socialjouren i Norrtälje.
Vi hjälper dig i Norrtälje
Om du har, eller känner någon som har, blivit utsatt för våld i en nära relation finns det
flera typer av stöd och hjälp att få. Här finns kontaktuppgifter till stöd i Norrtälje.
Socialjouren
Kontakta socialjouren om du har akuta
praktiska problem.
Kontakt: Telefon: 08 410 200 40 samtal
mellan kl. 16.30 - 02.00.
Telefon: 010 563 04 05.
Övrig jourtid till Polisen i Täby
Polisen Norrtälje
Kontakta polisen om du har om du
behöver hjälp.
Kontakt: Telefon: 112, akut
Telefon: 077-114 14 00, Polisen i Norrtälje
Adress: Esplanaden 1, 761 44 Norrtälje
Familjefridsteamet i Norrtälje
Vi vänder oss till dig som upplevt eller
upplever våld i en nära relation. Våldet kan
vara kontrollerande och utövas psykiskt,
fysiskt, sexuellt, ekonomiskt och materiellt.
Vårt team erbjuder olika former av stöd och
hjälp som individuella stödsamtal,
rådgivning och samtal med barn/unga som
bevittnat våld.
Kontakt:
Telefon: 0176 711 05, Sylvan Sundström
Telefon: 0176 712 66, Cecilia Wemhöner
Telefon: 0176-715 46, Sofi Nilsen Thafvelin
Telefon: 0176 711 31,
Socialkontorets reception
Socialkontoret - om du misstänker
att ett barn far illa
Om du är orolig för att ett barn far illa ska
du kontakta socialkontoret. Du kan välja
att göra en anmälan eller bara fråga om råd
utan att berätta vilket barn det gäller.
Du får vara anonym om du vill.
Kontakt:
Telefon: 0176 710 43 mottagningen har
öppet måndag-fredag kl. 09.00-11.00,
13.00 - 15.00.
Telefon: 0176 711 31 socialkontorets reception måndag – fredag mellan kl. 08.00-12.00,
13.00-16.30.
Hemsida norrtalje.se/info/stod-och-omsorg/
familj-barn-och-unga/om-du-misstanker-attett-barn-far-illa
Brottsofferjouren Norrtälje, Boj
Hit kan du vända dig om du blivit utsatt för
brott. Du kan få hjälp med olika saker, till
exempel samtalsstöd eller hjälp och stöd
vid rättegång.
Kontakt:
Telefon: 0176 571 81, 070 571 41 34,
Norrtälje
Telefon: 0200 21 20 19, Brottsofferjouren,
nationell linje
Kvinnojouren Snäckan
Snäckan är en jourverksamhet med lång
erfarenhet av att ta emot akut och ge rådgivning till kvinnor som är hotade, psykiskt eller
fysiskt misshandlade. Vi stöttar i att förmedla kontakter med olika myndigheter, läkare,
jurister med flera, och ställer även upp som
stöd vid besök hos exempelvis polis, advokat eller sjukhus.
Kontakt:
Telefon: 0176 192 19, 070 624 25 32
Besök: Lundmansgatan 13 nb, Norrtälje
Bosam – brottsoffersamordning
Vi på arbetar med stöd, skydd och hjälp till
dig som är utsatt för brott och gjort en
polisanmälan.
Kontakt: Telefon: 0725 874210
Stödcentrum för unga brottsutsatta
Vi erbjuder information och stöd till unga
upp till 20 års ålder som utsatts för brott
utanför familjen; t. ex av en vän, partner eller
okänd person. Det är vanligt att reagera på
olika sätt efter en svår upplevelse.
Stödcentrum erbjuder stödsamtal, praktisk
hjälp, rättegångsstöd och stöd till anhörig/
förälder. Du behöver inte ha gjort någon
polisanmälan för att ha kontakt med Stödcentrum. Verksamheten är kostnadsfri och
du kan välja att vara anonym. Arbetet på
Stödcentrum sker under tystnadsplikt.
Kontakt:
Telefon: 0176-71218, 0739-623037
[email protected]
Besöksadress: Hantverkarg. 16, Norrtälje
Akut behov av vård – Norrtälje sjukhus
Om du är i akut behov av vård ska du åka
till akutmottagningen på Norrtälje sjukhus.
Kontakt: Telefon: 0176 326 021
(samtalet besvaras av 1177 vårdguiden)
Adress: Esplanaden 24, Norrtälje
Akut behov av vård
– mottagning av våldtagna, SöS
Åk till akutmottagningen för våldtagna på
Södersjukhuset, SöS för att ta hand om och
dokumentera eventuella skador om du blivit
utsatt för sexuellt övergrepp. Låt bli att duscha, och spara kläderna du hade på dig i en
påse. De kan användas som bevismaterial.
Kontakt:
Telefon: 08 6164670, öppet dygnet runt
Adress: Sjukhusbacken 10, hiss B eller G,
plan 2 Hemsida: sodersjukhuset.se
Nationella och
regionala stödfunktioner
Origo resurscentrum
Ungdomar mellan 13 och 26 år som
begränsas av hedersnormer eller utsätts för
hedersrelaterat förtryck och våld kan kontakta Origo för stöd och rådgivning.
Du kan vara anonym, och samtalet är gratis
och syns inte på telefonräkningen.
Kontakt:
Telefon: 020- 25 30 00, måndag och
torsdag 09.00 - 12.00, tisdag och fredag
13.00 - 15.00
Hemsida: origostockholm.se
BRIS
Här kan du maila och chatta med en kurator, prata med andra i forum, eller bara
läsa om viktiga ämnen. Om du vill kan du
vara anonym, och när du ringer syns inte
telefonnumret på telefonräkningen.
Kontakt: Telefon: 116 16
Hemsida: bris.se
Rädda barnen
Är du under 18 år och känner att du inte får
bestämma över ditt liv och din framtid? Vi
finns här för att lyssna och stötta dig. Vi har
tystnadsplikt. Chatten är öppen: måndag,
tisdag, torsdag, fredag kl. 19 – 22.
Onsdag kl. 13 - 16 Extraöppet för killar:
onsdag kl. 19-22.
Kontakt: Telefon: 08 6989000
Hemsida: raddabarnen.se
E-post: [email protected]
Jag vill veta
Jag vill veta handlar om barn och ungas
rättigheter vid brott. Här hittar du information om vad som är brott i skolan, på fritiden,
hemma eller i sociala medier på nätet. Det
finns även råd kring hur du gör om du är orolig för en kompis eller om du vill anmäla att
ett brott har begåtts. Hemsida: jagvillveta.se
Finns även på FB och Instagram med
samma namn.
Nationella jourlinjer/jourer
Kvinnofridslinjen
Vi är en nationell stödtelefon för dig som
utsatts för hot och våld. Du som är anhörig
eller vän är också välkommen att ringa till
oss. Vi har öppet dygnet runt och du ringer
oss gratis oavsett var du bor i Sverige. Ditt
samtal syns inte på telefonräkningen.
Kontakt: Telefon: 020 50 50 50
Hemsida kvinnofridslinjen.se
Systerjouren Somaya
Finns på flera olika språk. Du kan känna
dig trygg att vända dig till oss. Vi har tystnadslöfte och det betyder att ingenting du
berättar förs vidare. Du kan vara anonym om
du vill. Vi som arbetar på jouren pratar olika
språk och har olika utbildningsbakgrund.
Kontakt:
Telefon: 020 818238, måndag – fredag
mellan 9.00 – 16.00
E-post: [email protected]
Terraferm - jour för flickor och kvinnor
Finns på flera olika språk.
Vi på juristjouren ger dig som har utsatts för
våld juridisk rådgivning, förbereder dig inför
möte med rättsväsendet samt stöttar dig
under en rättegång. Vi erbjuder även skyddat boende, tjejhus och kvinnojour.
Du kan vara anonym när du ringer till oss
och vi har tystnadslöfte. Vi har öppet dygnet
runt och du ringer oss gratis oavsett var du
bor i Sverige. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen.
Kontakt: Telefon: 020 521010
Hemsida:
www.terrafem.org/vi-kan-stodja-dig
Mansjouren
Vi är en mansjour som ger samtalsstöd
åt män och kvinnor. Hit kan du ringa och
prata med någon som lyssnar. Du kan även
komma på besök för individuellt samtal, par
samtal eller delta i någon av våra samtalsgrupper som vi har varje vecka.
Kontakt:
Telefon: 08 30 30 20, mellan 18 – 20,
tisdag, onsdag eller torsdag
E-post: [email protected]
Besök: Hornsgatan 135, Stockholm
Manscentrum
Vi är en fristående mottagning vars inriktning
är att bistå män i kris. Vi erbjuder samtal för
att klarlägga, bearbeta och finna lösningar
på känslomässiga och praktiska problem i
livets olika skeden. Det kan till exempel vara
relationsproblem, problem vid separation,
ilska och våld, föräldraroll och livskriser.
Kontakt:
Telefon: 08 643 11 83 eller 08 643 11 71
E-post: [email protected]entrum.se
Roks
Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer
och tjejjourer i Sverige, är den enda riksorganisationen i Sverige som jobbar bara för
och med kvinno- och tjejjourer. Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden
med omkring 120 medlemsjourer som ger
stöd och skydd åt kvinnor, tjejer och barn
som utsatts för mäns våld, samt åt kvinnor i
lesbiska relationer.
www.roks.se
Unizon
Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar
för ett jämställt samhälle fritt från våld
Jourerna stöttar, skyddar, förebygger och
påverkar utifrån en kunskap om våld, genus
och makt. Arbetet består främst av att stötta
och skydda våldsutsatta kvinnor och deras
barn, att arbeta förebyggande och stödjande
med barn och unga. samt att skapa opinion
och sprida kunskap.
www.unizon.se
RFSL:s brottsofferjour för HBTQ-personer
Vi på RFSL har bedrivit en brottsofferjour
sedan 1998. Det kan handla om att du blivit
utsatt för kränkningar, hot och våld. Ibland
handlar det om brottsliga handlingar, men
det behöver inte göra det. Även anhöriga
och vänner till våldsutsatta HBTQ-personer
är välkomna.
Kontakt: Telefon: 020 341316
Hemsida: rfsl.se
VIKTIGT! - Om du jobbar med barn är du skyldig att anmäla!
www.norrtalje.se/guider/anmala-att-ett-barn-far-illa
Affärstryckeriet 2017-03-07
För mer information kontakta:
Norrtälje kommuns samordnare
Våld i nära relation VINR:
Denise Keyser
Trygg i Norrtälje Kommun
Hantverkaregatan 20 B,
Mobil: 073-558 21 86
Tel: 0176-74708
mail: [email protected]
norrtalje.se/trygg
Download