Inbjudan FaRs dag 16 maj 2014 ”Rör på dig – sa själen!”

advertisement
Inbjudan FaRs dag 16 maj 2014
”Rör på dig – sa själen!”
Välkommen till en halvdag om psykisk hälsa och
fysisk aktivitet och FaR.
Du får lära dig mer om hur du kan bemöta personen som lider av
psykisk ohälsa och använda fysisk aktivitet som en väg till
förbättrad hälsa och livskvalitet. Nya forskningsrön presenteras från dans till arbetsmiljö.
Datum:
Fredag den 16 maj, kl. 8.30 - 12.15
Registrering från kl. 8.00.
Plats:
Landstingssalen, Hantverkargatan 45, Stockholm.
OBS! Ingång C, från baksidan, T-bana Rådhuset.
Målgrupp: Läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster/fysioterapeuter
och annan legitimerad vårdpersonal i Stockholms läns
landsting.
Anmälan:
Till [email protected], senast 9 maj.
Vänligen uppge namn, yrke och arbetsplats. Anmälan
är bindande men det går bra att överlåta platsen till en
arbetskamrat vid förhinder. Först till kvarn.
Kostnad:
Gratis, men utebliven deltagare debiteras med 500 kr.
Förtäring: Vi bjuder på kaffe och smörgås. Lunch ingår inte.
Frågor:
Till [email protected] eller 073 -18 15771
Varmt Välkomna!
Hälsar FaR i SLL och Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen
Program
08.00 - 08.30
Registrering
08.30 - 08.45
Välkommen och introduktion
Liselotte Kuehn Krylborn & Ann Hafström,
CeFAM
08.45 - 09.30
Dans och fysisk aktivitet – för att främja
psykisk hälsa
Jill Taube, psykiater, Själ och kropp
09.30 - 09.45
Kaffe & smörgås
09.45 - 10.20
Ny SBU rapport: Arbetsmiljöns betydelse
för utmattningssyndrom och depression
Töres Theorell, professor emeritus, Stressforskningsinstitutet, Stockholm
10.20 - 11.00
När kroppen inte vill - och viljan inte räcker
Inger Ström, fysioterapeut och
psykoterapeut, Tavastkliniken, Stockholm
11.00 - 12.00
FaR - Fysisk aktivitet på recept inom
psykiatrin – hur motivera till
beteendeförändring?
Hedvig Kjellin, fysioterapeut, Psykiatriska
Sjukgymnastiken, SÄS, Borås
12.00 - 12.10
Information från HSF
Jenny Sydhoff, projektledare HPÖ, Hälsooch sjukvårdsförvaltningen
12.10 - 12.15
Avslutning
FaR i SLL, CeFAM
Download