Sortiment - Startsida vgregion.se

advertisement
Hjälpmedelsförsörjning
December 2012
Avtal med Hjälpmedelscentralen i
Västra Götaland (för rörelsehinder, kognitivt stöd och
kommunikation och vissa delar av medicinsk behandling)
• Gemensam upphandling av Västra
Götalandsregionen och de 49 kommunerna i
Västra Götaland
• Beställningssystem WebSESAM
• Guide till förskrivare om avtalet
www.vgregion.se/hjalpmedel-i-vg
December 2012
2
Hjälpmedelsorganisation i samverkan mellan de 49 kommunerna i
Västra Götaland och Västra Götalandsregionen
Ny bild
December 2012
Syn, Hörsel och Ortopedteknik
• Verksamheten beställer hjälpmedel i Västra
Götalandsregionens beställningssystem eller direkt från
leverantör
• Beställning och förrådshantering följer lokala rutiner
• I regel beställer inte varje förskrivare hjälpmedel själv
utan vissa personer kan vara utsedda att beställa
produkter, fylla på förråd m.m.
Alla ramavtal finns publicerade på Område Inköps webbplats
4
Ortoser
• Arbetsterapeut, sjukgymnast beställer
ortoser och ortosmaterial från den
ortopedtekniska avdelningen (OTA) i
respektive område
5
Medicinsk behandling
• Beställning och förrådshantering följer
lokala rutiner
• Förskrivare beställer hjälpmedel antingen
via Hjälpmedelscentralen, via Område
Inköps beställningsportal eller direkt från
leverantör/företag enligt ramavtal
6
Hjälpmedelsförsörjning
Sortiment
…en del av vård
och behandling
Handbok
Förskrivningsprocessen
Lokala rutiner
Exempel
7
Download