Brev 1

advertisement
SENASTE NYTT!
Förberedelser för nästa
lönerörelse är redan på gång.
Ska det fungera så se till att ni
organiserar er lokalt, med ett
lokalt fackligt ombud.
Meddela NLF vem ni utsett.
Vi bygger på lönesamtal,
medarbetarsamtal och
lönekriterier, men vi behöver
ett fackligt arbete för att se till
att det går rätt till.
Löneöversynen 2017
Kollektivavtal
Övertid och jouravtal
Arbetsmiljö – OSA 2015:4
MEDLEMSBREV
1. 2017
Verksamhetsårets sista medlemsbrev – det är årsmöte 17/2 och ny styrelse
ska väljas och nytt verksamhetsår inledas. En kallelse ska ha gått ut och nått
er per post. Året som gått har varit intensivt och styrelsen ”hinner inte med”
– eller har vi arbetat ”good-enough”? Året har varit innehållsrikt, och på
hemsidan ligger en verksamhetsberättelse, som försöker fånga det viktigaste.
Vi kommer med det snaraste att komplettera informationen på hemsidan
med en budget och en verksamhetsplan – samt en proposition om viss
ekonomisk ersättning. Har ni problem med hemsidan, så kontakta vårt
kansli, så skickar vi per post.
Årsmötet 17/2 kl. 15.00
I år försöker vi med ett koncentrerat årsmöte som vi öppnar upp för
deltagande per distans. Videokonferens från aulan Sunderby sjukhus. Det är
förstås både praktiskt och roligt med många deltagare på plats, men med ett
kortare möte så hoppas vi på deltagande från hela länet. Resan till Luleå kan
ni spara till senare i vår, när vi tänker ordna den årliga festen. Vi
återkommer!
Glöm inte att alla läkare har rätt till 5 timmars facklig information per år på
betald arbetstid. Det är en förmån vi förhandlat oss till och som det är dumt
att inte utnyttja. Alla kan förstås inte lämna kliniken, men en sen
eftermiddag går att avsätta till viktig information och diskussion.
Löneöversyn 2017 – förtroendemannamöte 17/2 kl. 1300
Förbundet har lämnat in sina yrkanden inför avtalsrörelsen som alltså inletts. Vårt nuvarande avtal går ut och ska
omförhandlas. Det brukar fungera som ketchupflaskan – ingenting, ingenting och sedan fullt ös. Det är säkert full fart och
viktig information klar till årsmötet. Se till att DIN klinik är representerad!
“VI SKA FORTSÄTTA SE ÖVER STRUKTUREN PÅ SJUKHUSEN FÖR ATT KLARA DEN SVÅRA EKONOMIN”
Kan det vara den dåliga ekonomin som nu går ut över våra löner och vår löneutveckling? Vi ser ett ökat nyttjande av
tarifflöner, där NLL tanker sänka ingångslöner för ST, och sänka “glesbygdstillägg”. Om denna utveckling får fortgå, så
blir det tuffare framöver och antalet läkare i Norrbotten sjunker, med allt vad det innebär. Vi behöver öka vår
kommunikation om löneerbjudanden och förhandla “hårdare” om det ska vara möjligt att vara kvar i länet. Prekärt
rekryteringsläge alltså, och då blir den centrala lönerörelsen viktig för oss.
Akutläkare - kollektivavtal
Jag kommenterade temat i det förra brevet. Denna gång vill jag bara göra ”reklam” för vikten av kollektivavtal. Det är
viktigt att avtal skrivs korrekt. Ett kollektivavtal täcker mer än bara den konkreta lönen – det är principer, allmänna
rättigheter och annat som berör oss i vårt arbete och dialog med arbetsgivaren. NLL har försökt gå runt detta just när det
gäller akutläkare, så kanske sker det på fler håll. Läs nog vad ni skriver under i era avtal. Ta inte för givet att det är ”rätt”.
Kollektiv avtalet är precis det vi ska förhandla om nu. Löneförhöjning, rättigheter mm. I förbundets yrkande konstaterar
man att ”läkare jobbar mycket – och flexibelt”, vilket beror på vårt jouravtal, med de villkor som följer med detta. I år
yrkar vi på ökad ersättning på kvällar och i kollektivavtalet står dessutom om rätt/möjlighet att ta ut jourkomp löpande
och planerat. Det verkar vara precis det som den yngre generationen läkare uttalar som angeläget!
Övertid och jouravtal – verksamhetsplan.
Denna rubrik finns kvar från förra medlemsbrevet. Är det frågor vi ska driva 2017? På årsmötet kommer att finnas
utrymme att diskutera vad vi gjort och vad vi ska göra och prioritera. Med den förändringstakt som NLL försöker
upprätthålla, så blir våra möjligheter att påverka och utveckla begränsade. Olika former av ”påhitt” och misslyckade
sparprogram tar styrelsens all kraft, vilket ger ett ”reaktivt” arbetssätt. Tråkigt men sant. Det betonar vikten av fler
fackliga förtroendevalda, mer facklig aktivitet och kollegialt stöd. Vi är fortsatt många medlemmar, men kan bli fler och
behöver bli fler. Tar vi hand om nya läkare, invandrande läkare och hjälper in dem i arbetsgrupper och fack? Det kan vara
en bra uppgift inför 2017.
OSA – författning om arbetsmiljö 2015:4
Arbetsgivaren ska se till att de arbetsuppgifter och befogenheter som de tilldelar arbetstagarna inte ger upphov
till ohälsosam arbetsbelastning.
Det ska vara balans mellan krav och resurser i arbetet!
Vid stora omvandlingar, nedläggningar och omorganisationer ökar stressnivåerna, sjuktalen ökar och allt mer
kraft måste läggas på att ”avgränsa uppdrag” på individnivå. Stressforskningsinstitutet i Stockholm pekar på de
stora problem som råder inom den offentliga sektorn i dessa avseenden, och Försäkringskassan noterar stigande
sjuktal. Frånsett att ansvaret för ”Hälsosamma scheman” och en god arbetsmiljö ligger hos arbetsgivaren, så
behöver vi anställda skyddsombud och fackligt förtroendevalda för att inte råka illa ut. Risk- och
konsekvensanalyser måste tas fram i allt detta omorganiserande som pågår. Det är något att bita i för 2017!
VI SES PÅ ÅRSMÖTET!
” De anställda ska inte skadas, bli sjuka eller må dåligt på grund av sina
arbetsuppgifter – Undersökningar och förbättringar av arbetsmiljön ska
ske regelbundet och finnas med i verksamhetens rutiner” Arbetsmiljöverket 2015:4
ROBERT SVARTHOLM
ORDFÖRANDE OCH HUVUDSKYDDSOMBUD
[email protected]
NORRBOTTENS LÄKARFÖRENING
Baracken
Sunderbysjukhus
971 80 Luleå
tele. 0920-282233
Kansli: [email protected]
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards