Info till dig som ska genomgå en sigmoideoskopi

SUNDERBY SJUKHUS
Allmänkirurgi
Telefon Endoskopienheten 0920-22 22 36
Ansvarig för informationen Dr Pia Näsvall
Information till dig som ska genomgå en
sigmoideoskopi
Operation
Sigmoideoskopi innebär att nedre delen av tjocktarmen undersöks genom att
man för in en slang genom ändtarmen, blåser in luft och skickar in ljus så
man kan titta på slemhinnan. Om man då hittar en inflammation, polyp eller
tumör kan man samtidigt ta ett prov och ibland slynga bort förändringen.
Förberedelse
Du får ett litet lavemang när du kommer till endoskopin.
Bedövning
På grund av att tarmarna rätas ut när instrumentet förs in kan man känna ett
övergående obehag. Det kan lindras med hjälp av ev smärtlindrande
injektion.
Hemfärd
Efter en stunds vila får du åka hem. Om man fått en smärtlindrande injektion
får du ej köra bil hem själv.
Återbesök
Innan du går hem får du träffa undersökande läkare som informerar om
resultatet. Svar på eventuella prover får du per brev eller vid ett senare
återbesök.
Sjukskrivning
Undersökningen i sig kräver ingen sjukskrivning. Du kan gå till jobbet nästa
dag.
Sunderby sjukhus, 971 80 LULEÅ • Telefon: 0920-28 20 00 •
E-post: [email protected] • http://www.nll.se
Uppdaterad 2008-11-06