SUNDERBY SJUKHUS
Allmänkirurgi
Telefon Stomiterapeut 0920-28 31 08, Kirurgmott 0920-22 6161
Akutmott 0920-28 22 90
Information till dig som ska få en PEG (perkutan
endoskopisk gastrostomi)
Operation
Operationen innebär att man via ett gastroskop åstadkommer en öppning
genom magsäcken och ut genom huden för en slang som vanligtvis används
för s k sondnäring men den kan även tjänstgöra som avlastning av
magsäcken om denna ej tömmer sig nedåt i tolvfingertarmen som vanligt.
Själva ingreppet tar normalt sett c:a en halvtimme.
Komplikationer
Alla operationer innebär en viss risk för komplikationer. Om du vill veta
mer om ev komplikationsrisker fråga din doktor.
Bedövning
Under operationen ges ett lugnande medel i en nål i armen. Du är således
inte sövd men man brukar inte minnas själva ingreppet efteråt. Dessutom
läggs lokalbedövning i huden där slangen ska komma ut.
Smärta
Efter ingreppet kan man känna viss smärta från huden där slangen går in.
Denna värk brukar kunna lindras med vanliga receptfria läkemedel,
exempelvis Panodil. Om din smärta ej ger med sig på detta bör du kontakta
oss (se nedan).
Omläggning
Ett förband läggs kring slangen på magen. Detta bör bytas dagen efter
ingreppet eller tidigare om det blir väldigt blött. Därefter brukar det räcka
med en torr kompress som skydd kring slangen. Denna bytes vid behov.
Återbesök
Ev återbesök sköts av din doktor som remitterat dig.
Sjukskrivning
Brukar vanligtvis ej behövas.
Rådgivning
Viktigt att man håller rent kring själva slangen på magen. Detta kan göras
med koksaltlösning från apoteket eller vanligt kranvatten. Om det blir rött,
svullet och/eller ömt bör du kontakta din doktor eller kontakta oss (se
nedan). PEG-en kan börja användas för sondmat efter ett dygn, man kan
prova med lite vanligt vatten först. Vid besökstillfället får du ytterligare
skötselråd.
Sunderby sjukhus, 971 80 LULEÅ • Telefon: 0920-28 20 00 •
E-post: sunderb[email protected] • HTTP://WWW.NLL.SE
Uppdaterad 2008-04-01