SUNDERBY SJUKHUS
Kvinnosjukvården Norrbotten
Rådgivning dagtid, vardagar tfn: 0920-26 12 20
Telltid: Måndag - Torsdag 08.00-15.45. Fredag. 08.00-14.45
Övrig tid, akutmottagningen, Sunderby sjukhus.
Tfn: 0920-28 22 90
Ansvarig för informationen: Dr Karin Mehlhorn, Dr Peppi Nash
Uppdaterad: 2013-03-06
Patientinformation för ägglossningsstimulering
med tabletter.
Du har ordinerats en medicin som stimulerar ägglossningen.
Behandlingen påbörjas i dosering enligt ordination på 5:e blödningsdagen,
där första blödningsdagen räknas som dag 1 under en vanlig
menstruationsblödning. Om Du inte har menstruation eller långt emellan
dessa får Du tabletter som framkallar en blödning och påbörjar då
behandlingen 5:e blödningsdagen. Om blödning inte uppträder efter sådan
hormonbehandling - kontakta den läkare som ordinerat detta.
Medicinen tas dagligen fem dagar i rad från 5:e t o m 9:e dagen. Lätta
besvär i form av värmevallningar och svettningar kan uppträda under dessa
dagar.
Första gången Du får behandling ska en ultraljudsundersökning göras
cykeldag 12-14 för kontroll av hur många äggblåsor som mognar fram.
Ägglossning sker i regel mellan dag 14 och 19. Samlivet bör koncentreras
till dessa dagar.
Om Du vill närmare veta ägglossningstiden, kan Du köpa ägglossningstest
från apoteket. Med testet mäter man dagligen ett hormon i urinen, som ökar
kraftigt precis innan ägglossning: den dagen Du får positiv svar på testet har
du bästa möjlighet att bli gravid.
Du har fått remiss för blodprov för bestämning av gulkroppshormon, sprogesteron för kontroll om ägglossning skett. Om du har använt
ägglossningstest, tar du provet helst 7 dagar efter det positiva testet. Annars
får du information om rätt provtagningstid i samband med ultraljud. Provet
kan tas antingen på vår mottagning eller exempelvis på Vårdcentralen.
Kontrollera graviditetstest en vecka efter utebliven menstruation. Om den är
negativ fortsätt behandling enligt tidigare ordination. Om den är positiv
kontakta mottagningen för inplanering av ultraljudsundersökning i cirka
graviditetsvecka 7.
Om det blir en menstruationsblödning runt dag 28 kontakta gynmottagningen för att få svar på s-progesteron och eventuell dosjustering av
medicinen.
1
5,6,7,8,9
14,15,16,17,18,19
23-25
Första
blödningsdag
tablett
ägglossningstid
blodprov kontakta
oss
Sunderby sjukhus, 971 80 LULEÅ • Telefon: 0920-28 20 00 •
E-post: [email protected] • www.nll.se
35