10 maj 2010, klockan 09.30 – 16.15
Sunderby folkhögskola
Seminariet är ett led i den nationella satsningen för ökad patientsäkerhet som syftar till att öka
riskmedvetenheten så att förebyggande åtgärder sätts in i ett tidigt stadium.
bland äldre personer har länge uppmärksammats som ett stort hälsoproblem, och
många fallpreventivt arbete pågår. Trots detta är fall den vanligaste orsaken till att äldre
skadar sig och konsekvenserna är ofta allvarliga.
Ett
kan lätt utvecklas av en tryckskada. Tryckskadan uppstår vanligtvis när patienten
ligger eller sitter länge i samma ställning och kan uppkomma i hemmet, under
ambulanstransport, på akutmottagningen, på röntgen- eller operationsavdelningen, på
vårdavdelningen eller under rehabilitering.
leder till försämrad sårläkning, muskelsvaghet och ökad risk för infektioner. Var
3:e patient som vårdas på sjukhus eller äldreboende är undernärd.
Christina Lindholm, professor vid högskolorna i Kristianstad och Falun. Christina har lång
erfarenhet och gedigen kunskap och kompetens inom området att förebygga och behandla
trycksår.
Åsa Aidanpää, överläkare, Sunderby sjukhus – Nutrition & malnutrion, ett kroniskt
akutproblem
Britta Svensson, ordförande i Patientsäkerhetsrådet – patientsäkerhetsarbete – ett arbete som
lönar sig.
Monica Forsberg, projektledare – Vårdprevention och Senior Alert
Hälso- och sjukvårdspersonal, chefer och ledare inom landsting och kommun med ansvar för
vård och behandling där det är av vikt att bekämpa fall, fallskador, trycksår och undernäring.
För kommunens medarbetare är avgiften 200 kronor: Ange faktureringsadress vid anmälan.
För landstingets medarbetare är seminariet kostnadsfritt.
Anmälan till [email protected] senast 6 maj, ange även mat allergier.
Välkommen med er anmälan
Monica Forsberg
Projektledare
073-061 19 66 eller 0920-28 41 75