Studieuppgift Upplevelser av fenomen Centralt för psykiatrisk

advertisement
LÄNK 16
Studieuppgift Upplevelser av fenomen
Centralt för psykiatrisk omvårdnad är att utgå från patientens livsvärld och dennes subjektiva
upplevelser av hälsa/ohälsa. I era studiegrupper är er uppgift att förstå och illustrera
upplevelser av fenomen relaterade till psykisk hälsa/ohälsa. Din grupp ska studera ett av
följande fenomen:






Ångest
Hopplöshet
Hallucinationer
Tvångstankar
Ensamhet
Nedstämdhet
Uppgiften ska lösas med hjälp av kurslitteratur, vetenskapliga artiklar och skönlitteratur.
Andra möjliga sätt att inhämta kunskap är genom intervjuer och observationer.
Tvärgruppsseminarium
Seminariet är obligatorisk och uppgiften ska redovisas på valfritt sätt i tvärgruppsseminarier.
Rollspel, filmer eller andra kreativa sätt kan vara av stort värde.
Som betyg används Godkänd eller Underkänd.
För betyget godkänd krävs:


aktivt deltagande i seminariet
att varje kursdeltagare presenterar sin grupps arbete med koppling till kurslitteraturen
och andra källor.
Download