Minnet och hjärnan: Är aktivt åldrande smart åldrande?

advertisement
Inbjudan till seminarium
Minnet och hjärnan: Är aktivt åldrande smart
åldrande?
När vi bli gamla förändras vår hjärna och vårt minne försämras. Intellektuell, social, och
fysisk aktivitet kan påverka hjärnan och minnet positivt. Hur kan det komma sig? Vilka
aktiviteter fungerar? Vilka aktiviteter fungerar inte alls? Spelar det någon roll vilka
aktiviteter man gör? Vad kan samhället göra för att underlätta ett aktivt åldrande?
Föreläsningen försöker ge svar på dessa frågor.
Föreläsare: Martin Lövdén, professor och ansvarig för Hjärnlabbet, Aging Research
Center/Karolinska institutet. Martins forskning handlar om hjärnans och kognitionens
utveckling hos vuxna och i åldrandet.
Seminariet arrangeras av Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum i
samarbete med Hjärnlabbet, Aging Research Center (ARC).
Datum och tid
Den 8 juni 2015 klockan 14.00 - 16.15. Seminariet inleds med kaffe och
smörgås mellan klockan 14.00-14.30. Seminariet börjar klockan 14.30.
Plats
Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 8 trappor, Stockholm.
Anmälan och frågor
Anmälan görs via denna länk: http://sem.aldrecentrum.se/anmalan.aspx?semid=487
alternativt per telefon till Jenny Österman tfn: 08-690 58 04, senast den 4 juni 2015.
Seminariet är kostnadsfritt. För frågor om seminariet kontakta Jenny Österman, telefon
08-690 58 04, e-post [email protected]
Välkommen!
Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är ett forsknings- och utvecklingscentrum med uppdrag att
bidra med kunskap om äldre personers hälsa, vård och omsorg. Läs mer på www.aldrecentrum.se.
Download