För att nå ökade marginaler och stärka samarbete med kunder blir

advertisement
För att nå ökade marginaler och stärka samarbete med kunder blir serviceaffären allt
viktigare för företag. Denna ställer samtidigt krav på utveckling och en bra
informationsöverföring för att kunna ha rätt information vid rätt tillfälle. Teknifo
välkomnar till ett seminarium med syfte att diskutera värdekedjan från utveckling till
publicering av reservdelsinformation och reservdelsförsäljning.
Syftet med seminariet är att gå igenom ett tillverkande bolags fullständiga process från
design till reservdelstransaktion, där bolaget redan i designfasen börjar bereda för
reservdelar för att effektivisera framställning av informationen som publiceras för kund.
Fokus kommer ligga på:
 Visa exempel på reservdels- och informationsportaler
 Ge exempel från industrin och diskutera deras visioner
 Presentera lösningar för beredningsprocess
Vi på Teknifo har bjudit in våra samarbetspartners Simonsoft och Signifikant. Tillsammans
har vi stor erfarenhet av dessa projekt och kommer under seminariet delge våra erfarenheter
men hoppas även på kreativa diskussioner.







09.45
10.00
10.15
10.45
11.15
12.00
13.00-
Kaffe och macka
Introduktion – Välkomna – Lite trender inom eftermarknad/reservdelar
Hantera eftermarknadsstrukturer i PLM och CAD
Kund-case presentation
Demonstration Assert After Market Suite
Lunch
Möjlighet för individuella möten med teknikexperter
Plats:
Evedals Värdshus
Datum/Tid: Torsdag 12:e februari
Anmälan: Email till [email protected] Vi behöver din anmälan senast den 5/2.
Välkomna!
Download