Buddhistisk filosofi och etik Sante Poromaa Sensei 17 – 19 juni

advertisement
Helgseminarium:
Buddhistisk filosofi och etik
Sante Poromaa Sensei
17 – 19 juni 2011
Det sägs alltid att Zen-traditionen handlar helt och hållet om utövande: att göra zazen varje
dag och leva på ett sätt som upprätthåller denna meditation. Den sägs vara “bortom ord och
begrepp”, och inte baserad på dogmer eller beroende av skrifter.
Allt detta är sant, men det är inte hela historien. Det finns inga dogmer i Zen, men det finns
en lära – en uppsättning provisoriska trossatser, eller arbetshypoteser – som vi inbjuds att
själva utforska genom utövande. Naturligtvis kan man göra zazen utan att någonsin fördjupa
sig i läran, och många människor gör också det. De lär känna värdet av övningen genom sin
egen erfarenhet, vilket är bra, men de går miste om en rik källa till uppmuntran och
inspiration. Att studera teorin bakom praktiken kan ge upphov till en intellektuell övertygelse
att vi är på rätt väg. Detta kan både inge oss mod att börja resan och hålla oss uppe när vi
möter svårigheter på vägen.
Detta seminarium har till syfte att ge deltagarna möjlighet att bekanta sig med de filosofiska
och etiska principer som ligger bakom sättet att leva i Zen. Ledaren för seminariet är
utbildad zenlärare med livslång träning, såväl av traditionens teoretiska aspekter som av de
tillämpade. Hans sätt att närma sig materialet är naturligt nog inte den skeptiska,
antropologiska synvinkel som är typisk i all akademisk avhandling av buddhistisk filosofi. Inte
heller kommer han att lägga fram en rigid tro, för vilken det inte finns någon plats i Zen.
Deltagarna kommer snarare att delges en vy från insidan och inbjuds att själva utvärdera vad
de hör i en utforskande anda och med ett öppet sinnelag.
Ingen tidigare erfarenhet av meditation är nödvändig och du behöver inte ens vilja börja
meditera. Deltagare som önskar lära sig kommer naturligtvis att ges tillfälle att göra det.
Praktiska detaljer
Var: Plats för seminariet är Zengården, Sveriges enda Zencenter för heltidsträning, beläget i
Finnåker, 25km från Arboga. Både boende och utsökta vegetariska måltider inkluderas i
priset.
Transport: med tåg: till Arboga, där vi hämtar dig med bil. Med bil: klicka här för
vägbeskrivning eller be oss skicka dig en karta när du anmäler dig.
Schema: Seminariet inleds med middag klockan 18 på fredagen, och avslutas efter lunch
omkring klockan 2 på eftermiddagen på söndagen. Det blir gott om tid under helgen för
informella diskussioner över kaffet, bad i den närbelägna sjön och promenader i skogen.
Pris: Att delta i seminariet kostar 1800kr. Medlemmar i Zenbuddhistiska Samfundet får
rabatt.
Anmälan: På telefon 0581-630061 eller e-post [email protected] Antalet deltagare
kommer att begränsas till 25 och principen först till kvarn gäller.
Download