SUNDERBY SJUKHUS
Allmänkirurgi
Telefon Kir mott 0920-22 61 61, endoskopienh 0920-22 22 36,
akutmott 0920-28 22 90
Information till dig som ska genomgå ERCP
ERCP är en metod för undersökning av djupa gallvägarna och
bukspottkörtelns utförselgång.
Operation
Man använder sig av ett kikarinstrument av form som en lång slang som förs
ned genom svalget, genom magsäcken och ut i tolvfingertarmen.
Instrumentet är nästan identiskt med ett s k gastroskop.
Efter att en kateter har placerats i gallgången utförs röntgenundersökning.
Om denna visar sten i djupa gallgången utför man klyvning av gallgångens
utmynning i tarmen och utförskaffar ev gallstenar. Vid förträngning placerar
man ofta en liten plastslang (stent) i gallgången för att hålla denna öppen.
Förberedelse och bedövning
Man ska vara fastande inför undersökningen, dvs man får inte äta eller
dricka något 6 timmar innan undersökningen. Ev morgonmediciner tas tidigt
på morgonen med lite vatten.
Man är vaken vid undersökningen men man får svalgbedövning och
lugnande medicin i den nål man får i handen.
Smärta
I vanliga fall har man inte ont efter undersökningen men man kan vara något
trött och ev ha lite illamående.
Hemfärd
På grund av lugnande medicinering får man inte köra bil hem själv.
Undersökningen är i princip poliklinisk, dvs att man åker hem samma dag.
Dock kan kirurgen välja att ha kvar patienten åtminstone över natten ifall
man bedömer att det är nödvändigt. Räkna alltså med att det kan bli en
övernattning på sjukhuset.
Sjukskrivning
Kan man inte i förväg uttala sig om. Beror på undersökningsresultatet samt
vad som övrigt planeras.
Rådgivning
Om man efter hemkomsten får frossa och hög feber eller svåra smärtor ska
man genast ta kontakt med kirurgmottagningen dagtid eller akuten kvällar
och helger.
Sunderby sjukhus, 971 80 LULEÅ • Telefon: 0920-28 20 00 •
E-post: [email protected] • http://www.nll.se