handledar utbildning - Sunderby Folkhögskola

KURSSTART
18 oktober 2013 kl. 09.30
HANDLEDAR
UTBILDNING
Sunderby folkhögskola
Planerade träffar :
Utbildningen är på halvfart och
distans med fem sammankomster.
2013
2014
18-19 oktober
29-30 november
24-25 januari
21-23 februari
4-5 april
Detta för att möjliggöra deltagande även
för dig som arbetar.
Under sammankomsterna tar vi vara
på tiden och använder hela dagen och
även en bit av kvällen.
Utbildningsmaterial ingår
Distansarbetet sker med hjälp av
logimöjligheter finns på skolan
Adobe connect. Du behöver därför
och bekostas av dig som deltar.
tillgång till dator med internet.
Träffarna är på Sunderby folkhögskola.
Mat och logi paket :
Två dagar
700:-
Tre dagar
1300:-
Inom den sociala ekonomin
Sunderby folkhögskola har en
lång erfarenhet av socialt
entreprenörskap och har byggt
upp en kunskapsbank i frågor
rörande social ekonomi.
En av de faktorer som skolan
uppmärksammat är vikten av
utbildade handledare.
Antalet sociala företag växer
snabbt i Sverige.
I paketet ingår:
För att få en långsiktig
För och eftermiddagskaffe. Lunch , middag och
hållbarhet i dem behövs
kvällsfika. Logi på hotellet och frukost.
utbildade handledare.
Service avgift
1200:-
Då är viktigt att känna till de
villkor som sociala företag
och andra aktörer inom den
Vid frågor och funderingar kontakta:
sociala ekonomin arbetar under.
Helena Löfgren
[email protected]
Kråkbergsvägen 7, 954 42 S.Sunderbyn
HANDLEDAREN
ett verktyg och en guide för mänskligt växande
Vad är social ekonomi ?
Handledning är en social process som
Handledaren behöver även känna till
Social ekonomi är ett inarbetat
handlar om att ha förmåga att se ur en
regelsystem och samhällsstrukturer
begrepp inom EU och beskriver
annan persons perspektiv.
i och utanför den sociala ekonomin.
en sektor som ligger mellan den
Nyckelord i handledarens arbete är
Vi tittar på olika organisationsbilder för
privata och den offentliga sektorn
därför empati och bemötande.
att reda ut den begreppsförvirring rörande
socialt företagande och social ekonomi
men har en relation till båda.
Med rätt stöd av en
som råder i Sverige.
Inom den sociala ekonomin
handledare som har tid och
-Vad betyder vad egentligen? Vi klargör
verkar t.ex. folkbildningen,
kunskap kan alla vara verksamma
och får kontroll på begreppen.
idrottsrörelsen, församlingar och
100% av sin förmåga.
Samarbete är viktigt därför bjuder vi in
organisationer och myndigheter som kan
handikapprörelsen.
Verksamheter inom den sociala
ekonomin har allmännytta eller
medlemsnytta och inte ekonomiskt
vinstintresse som främsta drivkraft.
Om utbildningen
Utbildningen ger dig en orientering i
frågor som rör handledarskapet.
Vi djupdyker i vissa frågor och berör
Handledarskapet
En viktig egenskap hos en
andra.
I rollen som handledare ingår det att
fungera som externa verktyg och hjälp.
Exempelvis i frågor rörande löner och
avtal.
Efter varje avslutat pass reflekterar och
utvärderar vi tillsammans och enskilt. Allt
för att i sann folkhögskoleanda skapa en
så dynamisk utbildning som möjligt.
skapa en tillåtande kultur och ett gott
handledare är ett genuint intresse för
klimat på arbetsplatsen. Därför finns
människors utveckling, att
ämnen som social redovisning,
med ett stöttande förhållningssätt
psykosocial arbetsmiljö, kreativ
guida människor och inte stå i vägen
kommunikation och krishantering
för deras växande.
med i utbildningen.
Låter det intressant?
Anmälningsblankett hittar du på
www.sunderby.fhsk.se