ALLMÄNKIRURGI KUSTEN
Kalix sjukhus, Piteå älvdals sjukhus, Sunderby sjukhus
Information efter operation bukplastik

Tejpa längs med ärren i 1 år med Micropore. Finns att köpa på
Apoteket.

Inköp av gördel, kostnad c:a 200 kr. Finns på kirurgmottagningen. Skall
användas dygnet runt första månaden, sedan dagtid minst 2 mån. Ha
gärna 2 st för tvättbyte

Om rodnad, vätska eller irritation uppstår under tejpen, avlägsna tejpen,
lufta tills irritationen försvunnit.

Fysisk ansträngning bör undvikas under 4-6 veckor. Promenader kan
man börja med efter ett par dagar.

Undvik sol och solarium på operationsärret första året, tejp skyddar mot
solstrålar

Om problem uppstår kontakta din närmaste vårdcentral.

Vid tilltagande smärta, första tecknet på infektion, sök vårdcentral i
första hand.
Kalix sjukhus, kir mott 0923-76261
Piteå Älvdals sjukhus, kir mott 0911-74800
Sunderby sjukhus, kir mott 0920-22 61 61
WWW.NLL.SE
Uppdaterad 2007-05-29