1. Tyskland ville ha en större flotta än England samt göra sig till stormakt.
2. De vill ha tillbacka Alsace (Elsass) och Lorraine från Tyskland.
3. Trippelententen:
Storbritannien
Frankrike
Ryssland (Till Ryssland hörde även Serbien och Montenegro som hade en lös allians
med Ryssland.)
Centralmakterna:
Tyskland
Österrike-Ungern
Italien
(Dessutom gick Ottomanska imperiet, nuvarande Turkiet, med på Centralmakternas
sida kort efter krigsutbrottet)
4. De slåss mott Frankrike i väst och mott Ryssland i öst.
5. Västfronten skapades efter första världskriget utbrott 1914 då Tysklands arme
invaderade Luxemburg och Belgien där de sedan fick militär kontroll över viktiga
industriregioner i Frankrike. Striderna pågick mellan 1914 och 1918 och bestod till
största delen av ett skyttegravskrig där ingen av sidorna kunde åstadkomma något
genombrott
6. Den 7 och 8 november drabbades Ryssland av revolution. Det var bolsjevikerna med
Lenin i spetsen som tog makten och bolsjevikerna inledde fredsförhandlingar med
centralmakterna vilket avsluta kriget på östfronten.
7. Kriget avslutas med att Tyskland kapitulerar.
8. Den Förlorade generationen syftar oftast på den generation av desillusionerade unga
som präglats för livet av första världskrigets trauman och mänskliga katastrofer.
9. Tyskland fick det fulla ansvaret för att ha startat kriget, och att betala ett enormt
krigsskadestånd till en del länder, framförallt till Frankrike och Belgien. Tysklands
krigsmakt begränsades starkt och bestämmelserna avsåg att så gott som helt avväpna
landet. Armén skulle reduceras till 100 000 man, tungt artilleri, stridsvagnar, ubåtar
och flygvapen förbjöds och antalet örlogsfartyg minskades. Tyskland fick även
erkänna det förminskade Österrikes självständighet och union mellan Tyskland och
Österrike förbjöds. Tyskland fick avstå från samtliga sina kolonier - Togoland,
Kamerun, Tyska Sydvästafrika, Tyska Östafrika.
10. Polen, Österriket, Ungern,
11. Den uppstod för att förhindra nya omfattande krig (behålla freden).
12. Frankrike ville ge Tyskland så hårda fredsvillkor som möjligt för att se till så att de
inte kan återhämta sig efter kriget så att de hålls nere och svaga så att man kan förbli
större.
13. Det vart billigare och enklare att resa efter kriget vilket bidrog till att viruset spreds.
Det tros också att viruset kom med amerikanska trupper vilket kan vara anledningen
till att viruset först kom till Europa.
14. Wienkongressen 1815 hade i Europa skapat ett noga avbalanserat säkerhetssystem,
baserat på intressefördelning mellan stormakterna Frankrike, Preussen, Ryssland,
Storbritannien och Österrike. Meningen med kongressen var att skapa maktbalans, att
ingen stat skulle få ett dominerande inflytande, vilket framför allt innebar att Frankrike
inte skulle tillåtas att bli för mäktigt. Versaillesfreden 1919 samlas de länderna som
van kriget för att återställa ordningen i Europa. Det som skiller dom åt är att det nu är
Tyskland som ska ner rustats då det är dom som har agerat aggressivt enligt de
vinnande länderna.