Info om angiografi (pulsåderröntgen)

advertisement
ALLMÄNKIRURGI KUSTEN
Kalix sjukhus, Piteå älvdals sjukhus, Sunderby sjukhus
Information om angiografi (= pulsåderröntgen)
Undersökningen
Röntgenläkaren sticker i ljumsken och för in slangar i pulsådern där.
Därefter sprutas kontrastmedel i kärlen. Under undersökningen måste du
ligga helt stilla, detta för att bilderna ska bli bedömbara.
Bedövning
Du får lugnande medicin innan undersökningen samt lokalbedövning i
ljumsken. Eventuellt kan man ge narkos, speciellt om du av någon anledning
inte kan hålla benet alldeles stilla.
Smärta
Du kan känna ett visst obehag eller värmekänsla i benet när kontrasten far
ner.
Komplikationer
Det finns risk för infektion, blödning, blodpropp eller njurpåverkan av
kontrastmedlet.
Vårdtid
På grund av risk för komplikationer är vårdtiden oftast två nätter,
undantagsvis händer att man måste stanna längre, oftast då man kunnat göra
så kallad ballongsprängning direkt i samband med undersökningen.
Mediciner
OBS!!
Tar du Glucophage eller Metformin? Låt bli det två dagar innan
inläggningen, detta för njurarnas skull.
Tar du Waran - doseringen måste ändras före inläggningen.
Tar du Trombyl? Detta kan du ta som vanligt.
KALIX SJUKHUS, KIR MOTT 0923-76261
PITEÅ ÄLVDALS SJUKHUS, KIR MOTT 0911-74800
SUNDERBY SJUKHUS, KIR MOTT 0920-22 61 61
WWW.NLL.SE
UPPDATERAD 2005-11-07
Download