Instuderingsfrågor första VK

advertisement
Instuderingsfrågor första världskriget
1. Vad innebar imperialismen?
2. Vad betyder ordet nationalism?
3. Vilka länder var stormakter under början av 1900-talet?
4. Tyskland enades till ett enda land under slutet av 1800-talet. De byggde stora industrier,
en stor armé och de vill ha fler kolonier i världen. Vad tyckte Frankrike och
Storbritannien om det?
5. Länderna i Europa tävlade om kolonier, råvaror och marknader. Varför gjorde de det?
6. Vilka länder var med i Trippelalliansen/Centralmakterna och varför skapades alliansen?
7. Vilka länder var med i Trippelententen och varför skapades denna allians?
8. Vad var ”Svarta handen”?
9. Vem Gavrilo Princip och vad gjorde han? Varför kallas hans handling för ”gnistan som
tände en världsbrand”?
10. Vad var ”Svarta veckan”?
11. Mellan vilka år varade första världskriget?
12. Vad innebär begreppet ”krigsromantisering”?
13. Vad var en skyttegrav? Hur var det att befinna sig i skyttegravarna?
14. Vad var Västfronten?
15. Vad var Östfronten?
16. Vilka vapen användes under kriget?
17. Vilken roll hade kvinnan före och efter kriget?
18. Vad var ”Ubåtskriget”? Varför gick USA med i kriget?
19. Vilken roll hade Sverige i kriget?
20. Varför uppstod en revolution i Ryssland 1917? Varför drog sig Ryssland ur första
världskriget?
21. Varför blev det inbördeskrig i Ryssland? Vilka vann? Hur och när bildades
Sovjetunionen?
22. Hur slutade första världskriget?
23. Vad var Versaillesfreden/Versaillesfördraget och vad innebar avtalet?
24. Vilka nya stater uppstod efter kriget?
25. Vad var Nationernas Förbund, NF? Varför fungerade inte organisationen?
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards