Krigets bakgrund

advertisement
Krigets bakgrund
Varför blev det krig?
WW1
Wienkongressen
• En internationell konferens i Wien 1815.
• Dominerades utav Ryssland,
Storbritannien, Preussen och Österrike.
• De ville ha balans i Europa. Inget land
skulle bli för starkt.
Europa 1815
Tysk-Franska kriget
• Ett krig mellan 1870-1871.
• Tyskland vinner och får de franska
områdena Elsass och Lothringen.
• Detta skapar en Tysk-Fransk
fiendeskap.
Tysklands enande
• 1871 utropas det Tyska kejsarriket i
Versailles Frankrike.
• Otto Von Bismarck var den som
lyckades ena Tyskland.
• I och med enandet blir Tyskland en av
Europas starkaste stater.
Tyskland blir ledande
industristat
• Tullarna mellan delstaterna försvinner.
• Tyskland hade utmärkta skolor som
utbildade duktiga Ingenjörer och
kemister.
4.
Ett enat Tyskland kunde utnyttja sina resurser mycket bättre
Europa 1914
Kolonialism
• Innebär att ett land erövrar och utnyttjar
områden/kolonier utanför det egna
landet.
Europas kamp om
kolonier
• De andra länderna var avundsjuka på
Storbritannien.
• Tysklands kejsare tyckte att Tyskland
hade för lite kolonier.
• Denna tävlan om kolonier leder till bråk
mellan Storbritannien och Tyskland.
Kapprustning
• Kapprustning är när den militära styrkan
växelvis ökar mellan två länder.
• Ifrån frivillig armé till allmän värnplikt.
Gjorde att stormakterna kunde ställa
upp med större arméer.
Frågor
• Varför var Elass och Lothringen två
viktiga områden?
• Vilka fyra länder hade flest kolonier?
• Varför deltog inte Tyskland i kampen om
kolonier fram till 1880?
• Nämn en anledning till att de tyska
industrierna nådde stora framgångar?
• Varför oroade sig de andra Europeiska
stormakterna över Tysklands ökade
stålproduktion?
Download