Det här ska du få undervisning om Fil

advertisement
Det här ska du få undervisning om
Vi repeterar vad nationalism är och hur den uppstod och utvecklades i Europa från franska revolutionen
1789 och fram till första världskriget 1914.
Vi ska också läsa om, och studera den europeiska dominansen, imperialismen och kolonialismen. Vi läser
om Japan och USA och hur de byggde upp sina kolonier i Asien och Afrika redan från 16oo-talet, men
framför allt under 1800-talet.
Hur Europa efter mer än 40 år av fred mellan stormakterna i Europa, kastades in i första världskriget.
Vi ska läsa om första världskriget, dess orsaker och följder. Vidare ska vi tala om människors upplevelser
av förtryck i totalitära diktaturer som exempelvis Nazi-Tyskland.
Download