Imperialismen18.71 KB

advertisement
Imperialismen
Stormakterna hade ett stort behov av resurser för deras industri. Industrin blev mer effektiv och
producerade mer varor. Den krävde mer och mer resurser och som tur var så fans dom i dem
här ”underutvecklade” länderna, tyckte européerna. Dem producerade för mycket varor med deras
alltmer effektiva industri, det blev för mycket för att européerna skulle kunna köpa allt. Erövringen
hjälpte också i stormakternas krig. Det gav dem kortare transportsträckor och dem kunde producera
mer vapen med alla resurser. Vilket gav dem ett stort militärt övertag. I Frankrike kallade dem det för
det ”civiliserade uppdraget. Dem menade att dem hjälpte länderna och folket dem förslavade. Dem
tyckte att dem var ociviliserade barbarer som behövde bli civiliserade. Dem använde även dem här
kolonierna för att visa upp dem som troféer för andra stormakter.
Afrika
Européerna har sedan länge haft handelsstationer längs Afrikas kust och dem har gjort några
erövringsförsök men misslyckats pga tropiska sjukdomar. Men under 1800 - talet förändrades det när
industrin kom igång. Det gav dem ett stort militärt övertag och dem behövde resurserna som fanns i
Afrika. Afrikanerna gav européerna ett hårt motstånd och européerna bråkade med varandra. Den
tyska ledaren Bismarck kallade stormakterna på ett möte 1884 - 1885. Den så kallade
Berlinkongressen. Där delade stormakterna upp Afrika, dem drog gränser med en linjal efter deras
egna intressen. Koloniseringen i Afrika ledde till att dem länderna idag är ”underutvecklade” och
behöver mycket hjälp från Europa för att överleva.
Indien
I början av 1700 - talet när mongol riket var svagt kom Storbritannien och Frankrike och erövrade
nästan hela landet. Efter sjuårskriget mellan 1756 - 1763 vann Storbritannien över Frankrike.
Storbritannien lät Indien styras av det Ostindiska kompaniet där det satt en mogulkejsare på tronen
som en symbol. Men det var i själva verket det Ostindiska kompaniet som styrde. År 1857 startade
hinduer och muslimer en revolt och hotade att kasta ut det Ostindiska kompaniet men när den brittiska
armen anlände blev rebellerna krossade. Det kallas för ”det första Indiska frihetskriget”. Efter det tog
den brittiska staten över kontrollen över landet.
Kina
Japan
Amerika
Imperialismen
Download