Kolonialism

advertisement
s. 48-55
 Redan
på 1500-talet hade upptäcktsresare
gett sig ut i världen för att hitta nya länder
så att man kunde få handelsvaror.
 Det var främst Afrika och Asien de var
intresserade av. Amerika bröt sig loss från
Storbritannien på 1700-talet.
 I slutet av 1800-talet ville de starka länderna
i Europa ha mer än så, de ville bygga
imperier. De starka länderna var:
Storbritannien, Frankrike, Belgien, Tyskland
och några till
 Titta på kartorna på s. 48
 Handel
var viktigt. Man fick varor billigt från
kolonierna (de erövrade länderna). Tex.
gummi, bomull och kaffebönor. Fabrikerna i
Europa kunde producera mycket varor som
såldes.
 Kolonierna fick bara köpa från erövrarlandet
 Länderna i Europa börjar tävla med varandra
om att ta så mycket land som möjligt
 Uppfinningar gjorde erövrandet lättare:
kulsprutan gjorde så att några få erövrare
kan kontrollera många försvarare.
 Ångfartyget
hjälpte till att snabbt forsla soldater
och varor.
 Kinin var en medicin som hjälpte européerna att
överleva malarian.
 På
1800-talet trodde många att man kunde
dela in människorna i olika raser efter vilken
hudfärg de hade. De trodde också att det
pågick ett krig mellan raserna.
 ”Den vite mannens börda”
 Det var de civiliserade europeérna som skulle
uppfostra vildarna. Vildarna kunde inte skilja
mellan rätt och fel och de behövde skyddas
mot lömska arabiska slavhandlare. Mediciner
behövde de också för att överleva och sedan
skulle man bygga civiliserade samhällen. De
skulle bli som de vita!
 Engelsmännen
erövrar Indien
 Indierna splittrades pga att de hade många
olika språk och traditioner.
 Järnvägar byggdes, konstbevattning infördes
och skolor byggdes
 En elit av indier växte fram
 Språket enar indierna, alla talar engelska
 MEN många indier levde i fattigdom och de
som hade pengar fick inte använda dem till
vad som helst. Vissa saker var bara för de
vita
 Kina
är ett jättegammalt kejsardöme.
”Mittens rike”
 Under många århundraden låg Kina långt före
Europa i utvecklingen.
 Många värdefulla handelsvaror som
européerna ville köpa, kineserna ville inte
byta eller handla av européerna.
 Opium smugglades in i Kina, blev sedan en
handelsvara.
 Boxarupproret 1900 mot de ”främmande
djävlarna”
I
över 200 år hade Japan varit stängt för
resten av världen. 1853 dyker ett ångfartyg
upp vid kusten.
 De gamla makthavarna ville inte förlora sin
ställning om det nya kom in.
 Japanska samhället ändras, nya makthavare
bestämmer att det gammalmodiga måste
bort.
 De ville inte hotas av andra så de bygger en
armé
 Japan skaffade egna kolonier i Kina och
Korea.
Download