Instuderingsfrågor till Européerna
behärskar världen
1. Hur uppstod uttrycket ”den vite mannens börda”?
Svar: Engelsmännen upplevde att de gjorde stora insatser
genom att sprida ”civilisationen” till kolonierna. De uppfostrade
människorna i kolonierna till européer.
2. Hur kunde européerna få inställningen att de hade rätt att
utnyttja koloniernas naturtillgångar och invånare?
Svar: De var övertygade om att de var överlägsna folken i
kolonierna. Européerna hade minsann kommit längre i
utvecklingen och därför var de bättre människor tyckte de.
Darwinismen – Den starkes överlevnad.
3. Vad var det som gav européerna ett sådant övertag över
afrikaner och asiater?
Svar: Framför allt var det de nya vapnen som man inte kunde
försvara sig emot. I och med industrialiseringen kunde man
även massproducera dessa vapen.
4. Vilka tre europeiska länder kämpade om kontrollen över
handeln i Indien?
Svar: Portugal, England och Frankrike kämpade om kontrollen
av Indien.
5. Vilka varor såldes från Indien till Europa?
Svar: Kryddor, te, vävda bomullstyger och sidentyger. Så
småningom även opium.
6. Vad menas med uttrycket ”Juvelen i kronan”?
Svar: Indien blev den viktigaste av Storbritanniens kolonier. De
fick bekosta sin egen kolonisering. Hade gått om värdigfulla
råvaror och arbetskraft. Sen fick Storbritannien många soldater
från Indien från något av deras krigarfolk.
7. Hur styrdes och sköttes Indien efter sepoyupproret?
Svar: Man försökte få över befolkningen på sin egen sida
genom att förbättra deras levnadsvillkor . Man satsade på
hygien och sjukvård. Man grävde 60 000 km kanaler för
konstbevattning. Man byggde det bästa järnvägsnätet i hela
Asien här.
8. Varför ville Storbritannien och andra länder så gärna driva
handel med Kina?
Svar: Kina hade exklusiva varor som te, siden och porslin
9. Vad ansåg kineserna om européerna?
Svar: Man såg dem som ”de främmande jävlarna” och
sjörövare.
10. Vad blev resultatet av opiumkriget? Och vad hände sedan i
Kina?
Svar: Hongkong blev en engelsk koloni fram till 1997. 5 nya
hamnstäder öppnades för handel. I ett efterföljande krig så
förlorade Kina och tvingades ge ytterligare handelsrättigheter.
11. Hur gick det till när USA tvingade Japan att öppna sig för
omvärlden?
Svar: Amerikanske flottan hotade att använda sina krigsskepp
mot japanarna om de inte var tillmötesgående och öppnade
upp för handel. Året efteråt återvände de till Japan med än
fler krigsskepp och den japanska regeringen kände sig
tvungna för att gå med på amerikanernas krav.
12. Varför utbröt det rysk-japanska kriget 1904-1905 och vilka
följder fick det (kolla på NE.se?
Svar: Båda länderna var två monarkier som eftersträvade att
stärka sitt imperium i Östasien. Detta gjorde att de kom i
kollisionskurs med varandra då de båda tävlade inom samma
geografiska områden. Japans seger över Ryssland stärkte
2
landet och skakade om omvärlden då de såg att en liten
uppkomling som Japan kunde besegra en av de största
krigsmakterna i världen. Tsaren förlorade anseende i Ryssland
efter detta, då det var ett hårt slag för Ryssland.
13. Timbuktu var en viktig stad. Varför?
Svar: Timbuktu var en berömd lärdomsstad. Där byggde kung
Mansa Musa ståtliga moskéer och bibliotek, grundade
teologiska och juridiska skolor där religion och lagen
studerades. Staden blev en mötesplats för olika folk från olika
delar av den kända världen.
14. Varför, tror du, har just afrikaner blivit så nedvärderade och illa
behandlade under kolonialismen och slavhandeln?
Svar:
15. Vad uträttade Livingstone och Stanley som gjorde dem så
kända?
Svar: Innan de två hade Afrika kallats för den mörka
kontinenten då ingen europé tidigare hade utforskat dessa
mörka delar av kartan. Livingstone var den första vita mannen
att färdas från kust till kust genom Afrika. Stanley var den första
att utforska Kongoflodens lopp.
16. Varför tog den belgiska staten över kontrollen över Kongo?
Svar: För att kritiken mot hur man hade skött om Kongo hade
växt sig så stark att kung Leopold tvingades lämna över Kongo
till staten.
17. Varför bestämde sig Cecil Rhodes för att erövra Transvaal?
(Bonusfråga: Vilken hundras är döpt efter Cecil Rhodes?)
Svar: Cecil ville bygga en järnvägen från Kapstaden till Kairo. I
vägen låg boernas Transvaal och där fanns även en stor
guldfyndighet som han vill lägga händerna på. Därför ville han
erövra detta område.
3
18. Hur kunde européerna så lätt erövra afrikanska områden.
Svar: Afrika hade sedan länge varit splittrat av strider mellan
olika stammar (folkgrupper). En bidragande orsak till detta var
slavhandeln där de slogs om att kunna sälja sina fiender till
européerna. Flera stammar var alltså försvagade och kunde
inte försvara sig mot kolonisatörerna. De två handelsvarorna;
skjutvapen och sprit hade orsakat mycket olycka för
afrikanerna.
19. Ge exempel på hur afrikanerna hade det i de områden som
européerna koloniserade.
Svar: De utnyttjades som billig arbetskraft eller slavar. De
tvingades även att betala skatt. Genom krig och ändrade
gränsdragningar, genom att förstöra traditioner och påtvinga
folken en ny religion och nytt språk, bröt de sönder hela
samhällen och sätt att leva.
20. Etiopien var ett ovanligt land i Afrika kring år 1900. Varför?
Svar: Etiopien var det enda landet i Afrika som hade lyckats
försvara sig mot européerna. År 1896 besegrade etiopierna en
italiensk armé på 20 000 man. Tack vare det kunde man
fortsätta vara fria.
21. Hur kommer det sig att de gränser som drogs upp av
européerna i Afrika fortfarande orsakar konflikter och
stridigheter? Om du behöver lite hjälp sök på nätet.
Svar:
4