Instuderingsfrågor

advertisement
Instuderingsfrågor; Kolonialism, Imperialism, Nationalism
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Vad är imperialism? Vad betyder ordet imperium?
Vem var Otto von Bismarck? Vad gjorde han?
Vad är en koloni?
Varför skaffade industriländerna kolonier?
Vad hände i Indien när England och Frankrike tävlade om herraväldet där?
Vad var sepoys?
Hur såg britterna på indierna och tvärtom?
Hur gjorde britterna för att lura till sig de indiska varorna och för att få makten över
folket?
9. Hur gjorde européerna för att skaffa sig land, makt och rikedomar i Afrika?
10. Vad är viktigast för att man ska känna tillhörighet till ett land? Samma språk, religion,
historia eller traditioner? Motivera ditt svar!
11. Hur hade Indien och Afrika sett ut om inte européerna kommit och krigat om deras
råvaror?
12. Är det bra eller dåligt att det finns olika länder med olika språk, valuta mm? Vilka
fördelar respektive nackdelar finns det med att världen är indelad i olika
länder? Varför finns det olika länder?
13. Hur hade européerna kunnat göra för att få ta del av råvarorna i de andra världsdelarna
utan grymma krig och kolonialmakt?
14. Vad är en nation?
15. Vad betyder nationalism?
Lycka till med historieläsningen och glöm inte att använda dig av historiemodellen när du
skriver svaren – så långt det går! Gör först en tankekarta så att du vet att du får med dig det
som behövs för ett fullständigt och utförligt svar.
/Marie-Therése
Download