Samhällskunskap 2.
Etnicitet och nationalism i det internationella systemet.
Det nutida samhällets politiska utveckling utifrån historiska ideologiska villkor, till
exempel mänskliga rättigheter, nationalism, kolonialism och jämställdhet, i relation till
maktfördelning och ekonomiska villkor. Frågor om aktörens handlingsfrihet kontra
strukturella villkor.
Lärobok: Internationella relationer. Sidor 172-221.
Läs igenom sidorna 172-183 och gör instuderingsfrågorna på s. 221.
Läs om ett av konfliktområdena och besvara frågorna till detta.
Gör en av fördjupningsuppgifterna på sid. 220-221.
1. Tre kolonier- tre kolonialmakter
2. Terroristgrupper-gerillagrupper-befrielserörelser.
3. Ursprungsbefolkningarnas situation.
4. Samerna i Sverige.