instuderingsfrågor – nationalism, imperialism och allianser

advertisement
INSTUDERINGSFRÅGOR – NATIONALISM, IMPERIALISM OCH ALLIANSER
Läs om Nationalismen (sid. 75–77) och svara sedan på dessa frågor
1. På 1700-talet så började ”folket” bli allt viktigare i det politiska livet. Förut hade folket varit alla de som
bodde i samma land och styrdes av samma kung men nu (under 1800-talet) så kom en del nya idéer. Bland
annat så talade man om folk som kände att de hörde samman med varandra. Ta upp de punkter som var
viktiga enligt denna syn på samhörighet.
Svar:__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
2. Vi brukar tala om två olika slags nationalism – splittrande och enande. Nämn de länder i Europa som
framförallt var utsatta för splittrande nationalism. Ge också ett par exempel på vilket sätt de var utsatta för
denna splittrande nationalism.
Svar:__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
3. Andra länder kom att enas – till exempel Tyskland. Berätta kortfattat vad det var som låg bakom det tyska
enandet och hur detta enande gick till.
Svar:__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
4. Under den senare delen av 1800-talet så växte nationalismen inom de europeiska länderna. Man hade
behov av att framhäva att man utgjorde ett eget folk. Myndigheterna hjälpte till att stärka den här bilden
av eget folk på olika sätt. Nämn några av dessa sätt.
Svar:__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Läs om Imperialismen (sid. 108–116) och svara sedan på dessa frågor
5. Afrika delades upp mellan olika europeiska länder under den senare delen av 1800-talet fram till 1914.
Vilka var de europeiska länder som tog för sig de största landområdena, hur delades de nya områdena upp
och hur behandlades befolkningen i de erövrade afrikanska områdena?
Svar:__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
6. Indien kom att bli en viktig brittisk koloni i Asien. På vilket sätt styrde britterna Indien och varför kom
denna koloni att bli så viktig för Storbritannien?
Svar:__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
7. Övriga Asien drabbades också av den europeiska imperialismen. Beskriv vilka länder och områden som
var inblandade.
Svar:__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
8. Kina tvingades att acceptera handel med olika europeiska länder under 1800-talet. Beskriv hur detta gick
till samt situationen för Kina strax före Första Världskriget.
Svar:__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
9. Japan kom att ta del av imperialismen tillsammans med de europeiska staterna. Beskriv Japans väg från
Shogunatets störtande 1867 fram till Första Världskriget.
Svar:__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
10. Läroboken talar om ”Imperialismens drivkrafter”. Nämn så detaljerat som möjligt vilka drivkrafter
läroboken tar upp.
Svar:__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
11. Charles Darwin publicerade 1859 boken ”Om arternas uppkomst”. Med stöd från dessa idéer så försökte
de europeiska länderna motivera imperialismen och dess negativa följder. Beskriv vilka idéer det var som
man tog upp och på vilket sätt dessa idéer användes.
Svar:__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Svaren på dessa frågor kommer hjälpa dig att förstå nationalismen och imperialismen som några av de orsaker
som ledde till första världskriget. Läxa är att lära sig svaren till dessa frågor samt läsa kapitlet om första
världskriget i läroboken (sid. 117–124). Läs också den stencil som vi delat ut i klassen (”Nationalism och
imperialism 1815–1914” samt ” Första världskriget”)
Download